Mitrovačka bolnica u novom projektu prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska

Od strane Ozon
0 komentar

U Opštoj bolnici Sremska Mitrovica juče je održana otvarajuća  konferencija projekta Interreg IPA -CBC  HeartNet, u kojem su pored mitrovačke bolnice, uključene i  opšte bolnice u Somboru I Subotici , a partneri su i  IKVBV S.Kamenica i Opća županijska bolnica Vukovar

“ Za našu ustanovu ovo je dan kada započinje jedno novo doba i ne samo za zdravstvene ustanove I pacijente, već I za medicinu uopšte. Reč je o medicini budućnosti I našezadovoljstvo je utoliko veće, što smo uspeli da budemodeo ovako važnog I velikog projekta”- reči su v.d.direktorabolnice Prim.dr dragana Malobabića, koji je još naglasaioda je opšti cilj programa Intereg IPA Coopertionprogramme Croatia-Srbija ojačati socijalni, ekonomski iteritorijalni razvoj kako bi zajednički projekti i aktivnosti biliuspešni a lečenje pacijenata mnogo brže I efikasnije.” 

Dr Jovanka Dejanović, kardiolog   je deo ovog  projekta u mitrovačkoj bolnici, a po njenim rečima, nema većegzadovoljstva za lekara, od onog kada stvarate nešto novo, a to novo omogućava da budete deo začetka jednogsasvim novog načina lečenja .

“U okviru projekta je obezbeđena i vrhunskatelekomunikaciona oprema koja je već instalirana u našojbolnici a obezbediće direktnu kominikaciju 7 dana 24h sabolnicama partnerima. Projekat će razviti mrežutelemedicine i time obezbediti efikasnu i brzu  dijagnostikui lečenje populacije sa kardiovaskularnim bolestima. Upravo stanovništvo našeg regiona ima visoku incidnecubolesti srca I krvnih sudova” objašnjava dr Dejanović I dodaje da je ovo benefit I za medicinske radnike I pacijente jer omogućava brzu dijagnostiku i lečenjekardiovaskularnih bolesnika, a sa druge strane poboljšanaje komunikacija, jednostavnija razmena iskustava, dostupnost medicinskih protokola za brže pružanjeprofesionalnih zdravstenih usluga. 

.

Ovaj značani projekat je sufinansiran iz fonda Evropskeunije ERDF i IPA II, a već prva implementacija u mitrovačkoj bolnici se očekuje početkom marta mesecaove godine.

Nosilac projekta za Srbiju je dr Ilija Srdanović, a zaHrvatsku dr Ivana Dubravčić

Biljana Sremčić

You may also like