Još DVA dana do roka za podnošenje prijava za bespovratna sredstava građanima

Od strane Ozon
0 komentar


Sremska Mitrovica – Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Grada Sremska Mitrovica 20. avgusta 2021. godine raspisala je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijava je do 10. septembra 2021. godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da je podnosilac prijave vlasnik sa mestom prebivališta u porodičnoj kući ili u stanu za koji podnosi prijavu (prema rešenju za porez na imovinu ili fotokopiji, odnosno očitanoj ličnoj karti),

– da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu,

Da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

– dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,

– građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,

– građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,

– rešenje o ozakonjenju.

Tekst Javnog poziva kao i konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs i Gradskom uslužnom centru, ul. Svetog Dimitrija br. 13, Sremska Mitroviica.

Možda Vam se svidi i