Grad: Ističe rok za plaćanje poreza na imovinu

Od strane Ozon
0 komentar

Ne zaboravite da platite drugu ratu poreza na imovinu, izbegnite plaćanje kamate.

Grad Sremska Mitrovica poziva građane da blagovremeno izmire drugu ratu poreza na imovinu koja dospeva na naplatu 15.05.2021.godine. Ista se uplaćuje u visini četvrte rate iz  2020. godine. Urednim izmirivanjem pomažete sebi time što izbegavate obračun kamate i prinudnu naplatu potraživanja, a Gradu obezbeđujete sredstva za normalno funkcionisanje.

 Za poreske obaveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica 15. maj je rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Možda Vam se svidi i