Država priprema koncesiju za gradnju luke Sremska Mitrovica – Traže se stručni savetnici

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za pripremu koncesione dokumentacije i tehničke pomoći u sprovođenju postupka za dodelu lučke koncesije za luku Sremska Mitrovica.

– Na reci Savi u Srbiji danas ne postoji moderna luka koja je osposobljena za za pretovar kontejnera, generalnih, rasutih i tečnih tereta. Izgradnja moderne Luke Sremska Mitrovica će doprineti regionalnom i nacionalnom ekonomskom razvoju ovog dela Srbije – stoji u dokumntu. 

Luka Sremska Mitrovica je projektovana za pretovar najmanje 1.500.000 tona raznih vrsta rasutog, tečnog i generalnog tereta. Pored postojećeg višenamenskog terminala na kome će se i dalje vršiti pretovar generalnih teretaluka će biti proširena za tri nova terminala i to: za žitarice, tečne terete (nafta i derivati nafte) i rasute terete (kameni agregati).
Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, biće izabran tručni tim koji će pružiti stručnu pomoć Ministarstvu u pripremi i sprovođenju postupka dodele lučke koncesije za izgradnju lučke suprastrukture i upravljanje Lukom Sremska Mitrovica. 
Tim stručnih savetnika treba da bude sastavljen od stručnjaka iz oblasti luka, ekonomije, prava i zaštite životne sredine.
Vrednost posla je 19,67 miliona dinara. Tender ističe 8. novembra, a detalje pogledajte u prilogu.

PORTAL JAVNIH NABAVKI https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/50334

Možda Vam se svidi i