Doneta odluka o mesnim zajednicama. Izbori za savete mesnih zajednica moguće u avgustu

Od strane Ozon
0 komentar

U Sremskoj Mitrovici je danas održana 29. sednica Skupštine opštine Sremska Mitrovica. Odbornici su usvojili odluku koja se dnosila se na donošenje Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Sremska Mitrovica.

Članovi Saveta mesne zajednice
Broj članova Saveta mesne zajednice Mesne zajednice koje imaju do 1000 građana sa biračkim pravom, imaju 3 člana saveta, i to su:

 • Mesna zajednica „Bešenovački Prnjavor“
 • Mesna zajednica „Bešenovo“
 • Mesna zajednica „Bosut“
 • Mesna zajednica „Grgurevci“
 • Mesna zajednica „Zasavica I“
 • Mesna zajednica „Zasavica II“
 • Mesna zajednica „Ležimir“
 • Mesna zajednica „Radenković“
 • Mesna zajednica „Sremska Rača“
 • Mesna zajednica „Stara Bingula“
 • Mesna zajednica „Šišatovac“
 • Mesna zajednica „Šuljam“
  Mesne zajednice koje imaju od 1000 do 2000 građana sa biračkim pravom, imaju 5
  članova saveta, i to su:
 • Mesna zajednica „Veliki Radinci“
 • Mesna zajednica „Divoš“
 • Mesna zajednica „Jarak“
 • Mesna zajednica „Manđelos“
 • Mesna zajednica „Noćaj“
 • Mesna zajednica „Ravnje“
 • Mesna zajednica „Salaš Noćajski“
 • Mesna zajednica „Čalma“
 • Mesna zajednica „Šašinci“
  Mesne zajednice koje imaju preko 2000 građana sa biračkim pravom, imaju 7 članova saveta, i to su:
 • Mesna zajednica “22. AVGUST“
 • Mesna zajednica “SLOBODAN BAJIĆ-PAJA“
 • Mesna zajednica “29. NOVEMBAR“
 • Mesna zajednica “NIKOLA TESLA“
 • Mesna zajednica “SUTJESKA“
 • Mesna zajednica “MATIJE HUĐI“
 • Mesna zajednica „BLOK B“
 • Mesna zajednica „CENTAR“
 • Mesna zajednica „SAVA“
 • Mesna zajednica „Kuzmin“
 • Mesna zajednica „Laćarak“
 • Mesna zajednica „Martinci“
 • Mesna zajednica „Mačvanska Mitrovica“
  Mandat članova Saveta mesne zajednice traje 4 godine.

„Odluka o Mesnim zajednicama na teritoriji grada Sremska Mitrovica donosi se u cilju usaglašavanja sa odredbama zakona o lokalnoj samoupravi i odredbama statuta grada Sremska Mitrovica. Ključne novine koje su u ovoj odluci o Mesnim zajednicama jeste da je pre svega smanjen broj članova saveta Mesnih zajednica za dva člana, tako da one mesne zajednice koje su imale 9 članova sada imaju 7 i tako dalje. Takođe, detaljno je propisan i opisan izborni postupak za članove saveta i uvedena je dvostepenost u cilju veće zaštite izbornog prava, to praktično znači da sada postoji izborna komisija koja je nadležna za sprovođenje izbornog postupka ali postoji i drugostepena komisija koja će odlučivati o prigovorima na odluke prvostepene komisije. One Mesne zajednice gde je bilo hiljadu građana sa biračkim pravom, tu je smanjen na tri, od hiljadu do dve hiljade građana na pet.“ rekao je zamenik gradonačelnice Petar Samardžić.

Možda Vam se svidi i