Da li PET ambalaža predstavlja problem u Sremskoj Mitrovici?

Od strane Ozon
0 komentar

Da bi znali da li PET ambalaža izaziva problem u našem gradu potrebno je prvo edukovati se o tome šta je PET ambalaža.

PET ambalaža ili polietilen-tereftalat je vrsta plastike koja se u našoj zemlji najviše koristi. Od ovakve plastike najčešće se prave flašice za vodu i sokove, ali one se takođe mogu koristi za proizvodnju tubi, kontejnera i kao plastična pakovanja za hranu u raznim prodavnicama širom naše zemlje.

Flaše koje se prave od ove vrste plastike koriste se samo za jednokratnu upotrebu, to ne znači da ćete imati zdravstvenih problema ukoliko ih koristite više puta, ali po propisima, nije higijenski.

PET ambalaža postaje poznata krajem devedesetih godina kada veliki broj svetskih kompanija prelazi sa staklenih bočica na plastične. Jedan od razloga prelaska sa stakla na plastiku jeste što se ovakva ambalaža brže oblikuje, izrađuje i krajnji kupac može dobiti ambalažu kakvu on želi.

Ovu ambalažu odlikuje niska cena i mogućnost RECIKLIRANJA.

KAKVA JE SITUACIJA SA AMBALAŽOM U SREMSKOJ MITROVICI?

– Primarna separacija PET ambalaže u našem gradu počela je 2008. godine.

Te 2008. godine postavljeni su kavezi za odlaganje ove vrste otpada u čitavom gradu i tako su građani krenuli svojom svešću da zasebno odlažu plastičnu ambalažu.

2013. godine Mitrovica dobija prekogranični projekat sa Hrvatskom i tada je u našem gradu postavljeno 32 reciklažna ostrva za sve vrste otpada kao i za PET ambalažu, svako naselje imalo je i i dalje ima svoje reciklažno ostrvo.

Takođe, podeljeno je 1000 pojedinačnih kanti građanima Sremske Mitrovice za odvajanje PET ambalaže i sve škole u gradu dobile su svoje kontejnere.

U našem gradu i dalje nije realizovana instalacija samog pogona za reciklažu ali, pre 5. godina JKP “Komunalije” kupilo je svoju malu liniju za separaciju i baliranje, papirne i kartonske ambalaže, navodi Tamara Milković, referent za odnose s javnošću JKP “Komunalije”.

Što se tiče konkretnih problema sa PET ambalažom u Sremskoj Mitrovici  jeste taj što ne postoji dovoljan broj kanti, to znači da nisu sva domaćinstva pokrivena.

Pored nedostatka kontejnera i njihove prenatrpanosti, u samom početku odlaganja PET ambalaže postojao je problem obijanja kontejnera i krađe PET ambalaže koja se prodaje za pet dinara po kili.

U planu je da 7000 domaćinstava u narednom periodu dobiju plave kante za odlaganje otpada, kao i 400 kontejnera, što znači da se sam grad trudi da ekološki bude na visokom nivou, rekla je Milković.

Građani bace oko 3,5 tona otpada mesečno a veliki je problem svest građana o tome da se PET ambalaža mora ISPRATI pre odlaganja zbog širenja zagađujućih mirisa kao i o samom odlaganju ambalaža i otpada u kontejnere.

Pravilno odlaganje PET ambalaže podrazumeva skidanje poklopaca sa očišćenih flaša, skidanje etiketa i sabijanje boca gaženjem, pre odlaganja u specijalne – žičane kontejnere.
Šta se postiže na ovaj način?
Za firme koje prikupljaju PET ambalažu – mnogo. Duplo više mesta u kontejnerima znači ređe pražnjenje kontejnera a samim tim angažovanje manjeg broja radnika i uštede na gorivu i amortizaciji vozila za prikupljanje. Takođe sam proces baliranja i pripreme za reciklažu kod reciklažera traje 2 do 3 puta kraće. Sve ove uštede mogu pomoći firmama za reciklažu da pronađu svoj interes i mnogo aktivnije rade na prikupljanju i reciklaži, a pre svega na edukaciji stanovništva o neophodnosti recikliranja otpadne plastike.

Svako od nas može dati svoj doprinos rešavanju ovog problema i to na više načina:

  1. Uključite se u akciju „Čep za hendikep”.
  2. Koristite ambalažu za višekratnu upotrebu kad god ste u mogućnosti.
  3. Koristite veća pakovanja jer, na primer, jedan balon ima 1,5 puta manje plastike nego četiri flaše.
  4. Budite kreativni, pa plastičnu ambalažu ponovo upotrebite.

Možda Vam se svidi i