“Batut“ objavio plan vakcinacije u Srbiji koji predviđa 3 faze

Od strane Ozon
0 komentar

Institut za javno zdravlje „Batut“ objavio je operativni plan za imunizaciju protiv kovida u Srbiji, koji bi trebalo da ima 3 faze koje bi obuhvatile oko 50 odsto stanovništva. U prvoj fazi trebalo bi da bude vakcinisano 720.600 osoba.

Pored izrade planova za vakcinaciju koji obuhvata oko 20 odsto stanovništva, u slučaju dostupnosti veće količine vakcina istovremeno se pripremaju i planovi za obuhvat do maksimalno 50 odsto ukupne populacije Srbije, a u prvoj, „fazi 1a“, piše u planu, nalaze se zaposleni u zdravstvenim ustanovama sa najvišim rizikom od prenošenja infekcije i zaposleni u domovima za stara lica i ustanovama socijalne zaštite.

U tim kategorijama bi trebalo da bude obuhvat vakcinacije od 60 do 80 odsto zaposlenih ili oko 85.400 ljudi, a prioritetne grupe zaposlenih u zdravstvenim ustanovama raspoređene su u 7 nivoa.

1.zaposleni u jedinicama intezivnog lečenja u kovid bolnicima; 2. zaposleni kovid ambulantama domova zdravlja i prijemno-trijažnim centrima bolnica; 3. zaposleni u kovid bolnicama u direktnom kontaktu sa obolelima na odeljenjima; 4. zaposleni u laboratorijama za direktnu dijagnostiku kovid 19; 5. zaposleni na intenzivnom lečenju i hirurškim odeljenjima u ne-kovid bolnicama; 6. zaposleni na ostalim odeljenjima u ne-kovid bolnicama; 7. zaposleni u domovima zdravlja – navode iz Batuta.

U prvom krugu, takozvanoj „fazi 1b“ biće vakcinisane i starije uzrasne grupe stanovništva.

1. Osobe starije od 65 godina koje stalno borave u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite; 2. Osobe starije od 75 godina u opštoj populaciji; 3. Osobe u starosnoj grupi 65-74 godine u opštoj populaciji sa višestrukim faktorima rizika; 4. Korisnici ustanova socijalne zaštite (osim domova za stara lica) u kojima je otežano ili nemoguće sprovođenje nefarmakoloških mera prevencije i suzbijanja – piše u planu.

Obuhvat vakcinacije građana u ovoj kategoriji trebalo bi da bude između 75 i 80 odsto, što ubraja najveći broj stanovništva – oko 635.000 osoba.

Druga faza, kako piše u planu, obuhvata starije uzrasne grupe stanovništva koje nisu obuhvaćene u prvoj fazi, osobe sa komorbiditetima koje ne spadaju u starije uzrasne grupe stanovništva, kao i zaposlene u određenim ustanovama od značaja za funkcionisanje društva.

U drugoj fazi planira se imunizacija sa obuhvatom od 10 do 80 odsto, a trebalo bi da bude vakcinisano oko 736.000 ljudi.

Ukoliko količina vakcina bude veća od potreba za vakcinaciju ciljnih grupa iz prve i druge faze, plan se proširuje i na još 4 kategorije iz treće faze.

Zaposleni u obrazovnim ustanovama sa manjim rizikom od transmisije virusa (osnovne škole); esencijalno osoblje van medicinskog i obrazovnog sektora koje nije obuhvaćeno u drugoj fazi; zaposleni na proizvodnji vakcina i u laboratorijama na mestima sa visokim rizikom za infekciju kao i osobe koje su usled svog socijalnog statusa u povećanom riziku od infekcije, jer ne mogu da obezbede fizičku udaljenost – navode iz Batuta.

Poslednja kategorija iz treće grupe uključuje migrante i tražioce azila u kolektivnom smeštaju, grupe osoba koje žive u nehigijenskim naseljima, beskućnike i osobe koje žive u ekstremnom siromaštvu, kao i osobe starije od 50 godina na izdržavanju krivičnih sankcija.

Za treću fazu planiran je obuhvat za vakcinaciju od 75 odsto ili 446.000 osoba.

Detaljne informacije o planu vakcinacije stanovništva na teritoriji Srbije dostupne su na zvaničnom sajtu „Batuta“.

Druga faza vakcinacije uključuje: 

1. Osobe u starosnoj grupi 65-74 godine u opštoj populaciji koje nisu obuhvaćene

u prethodnoj fazi;

2. Osobe mlađe od 65 godina sa komorbiditetima ili zdravstvenim stanjem koje

predstavlja visok rizik od nastanka teškog oblika bolesti ili smrti;

3. Zaposleni u službama/ustanovama od vitalnog značaja (sa povišenim rizikom od

nastanka ili transmisije bolesti ili koji ne mogu da obezbede fizičku distancu);

4. Zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi koji su posebno izloženi infekciji (neposredni rad sa strankama, rad na terenu i sl.) ili koji su posebno ugroženi od nastanka teških oblika bolesti i smrtnog ishoda (prisustvo komorbiditeta);

5. Zaposleni u komunalnim i javnim preduzećima;

6. Zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova i pravosuđu;

7. Zaposleni u preduzećima i ustanovama od posebnog značaja za funkcionisanje društva koje odredi Vlada Republike Srbije ili organ uprave kome Vlada Republike

Srbije poveri izradu takve liste prioriteta;

8. Zaposleni u obrazovanju u ustanovama sa većim rizikom od transmisije virusa (fakulteti i srednje škole);

9. Zaposleni u predškolskim ustanovama.

Možda Vam se svidi i