AB Soft poslovni softver za komunalne usluge – Evidencija, obračun, naplata i sudski postupci svih komunalnih usluga

Od strane Ozon
0 komentar

AB Soft poslovni softver za komunalne usluge ima osnovnu namenu da integralno obuhvati sve poslovne procese i funkconalnosti koje su potrebne za efikasno obavljanje poslova iz domena distribucije i naplate komunalnih usluga. Podržani su poslovi evidencije i naplate preduzeća različitih veličina i delatnosti – od najmanjih do velikih sistema koji kupcima svakog meseca pošalju na stotine hiljada faktura.
Jedinstvena baza podataka glavne knjige i pomoćnih knjiga Sistem čini jedinstveno rešenje s jedinstvenom bazom podataka. Pokriva evidenciju, obračun i fakturisanje svih vidova komunalnih usluga (toplotne energije, gasa, vode, održavanje higijene u gradu, gradska zelenila, zakupa objekata, tržnica i pijaca, pogrebnih usluga, otkup stanova, gradsko građevinsko zemljište, održavanje stambenih zgrada i kućnih saveta, zakup lokala, zakup bilborda…) uz evidenciju svih vidova subvencija količinskih i finansijskih po kategorijama i podkategorijama kupaca.
Realizovana je veza s mobilnim uređajima za očitavanje na terenu. To je sopstveno, AB Soft­ovo, rešenje za Android aplikacije i mobilne uređaje, ali postoji mogućnost i veze s drugim sistemima koji automatski čitaju stanja potrošnje na mernim mestima. Na osnovu očitanih podataka ili podataka koji su u evidenciju dospeli unosom, generišu se fakture koje sadrže zaduženja za izvršene usluge ili potrošnju i eventualno obračunatu kamatu za zakasnele uplate ili neplaćene račune.
Na veoma jednostavan način omogućeno je generisanje kampanje obračuna i fakturisanje uz masovno štampanje računa direktnim slanjem na štampač ili pdf format, kao i generisanje različitih formata štampe. Računi se pored obaveznih elemenata štampaju sa QR kodom, uplatnicom i prikazom neizmirenih dugovanja po svim osnovama iskazanim na različitim knjigovodstvenim kontima po vrsti duga.
Po potrebi, moguće je slanje na e‑mail kupca. Fakture se štampaju po unapred zadatoj klasifikaciji: po mestima, rejonima, PAK-­ovima, ulicama i brojevima na adrese kupaca ili druge adrese po zahtevu kupca i po unapred definisanom redosledu. Integrisano i automatizovano, nakon izrade kampanje, računi se automatski prosleđuju računovodstvu uz generisanje naloga za knjiženje s mogućnošću knjiženja prihoda po organizacionim delovima preduzeća i po vrstama fakturisanih usluga, automatsko popunjavanje knjiga izlaznih faktura, poreske i POPDV evidencije.
Poreska prijava se na osnovu ove evidencije automatski generiše i učitava elektronskim putem na portal Poreske uprave.

Evidencija plaćanja računa i praćenje potraživanja
Kod evidencije plaćanja računa, u primeni je više načina: preuzimanjem izvoda iz e‑banking i povezivanje uplata s računima, uplata preko blagajni i automatsko generisanje naloga za knjiženje uplata na karticama kupaca raspoređivanjem uplata po strukturi duga po definisanom pravilu troškovi, kamata, glavnica.
Štampanjem QR koda na fakturi omogućeno je automatsko generisanje naloga za plaćanje kod mobilnog bankarstva, kod blagajni instaliranjem QR kod čitača omogućeno je blagajniku da na veoma jednostavan način evidentira uplatu prepoznavanjem svih elemenata sa fakture uz obaveštenje od strane sistema koliki je ukupan dug kupca i po kojim osnovama duguje.
Sistem omogućava praćenje starosne strukture potraživanja i sprečavanje zastarelosti potraživanja, praćenje reprograma, obračuna kamate, utuženja i praćenje sudskih procesa po utuženjima po predmetima, zastupnicima, izvršiteljima i sudovima.
Nakon obaveštenja kupca o neizmirenom dugu sistem omogućava potpuno automatizovane procese rada sa komorom izvršitelja, izvršiteljima i sudovima uz štampu tužbi i predloga za izvršenje, generisanje svih propisanih evidencija i knjigovodstveno praćenje duga po kupcima, izvršiteljima, sudovima po strukturi duga glavnica, kamata, troškovi…

Jednostavan unos podataka i analiza
Još jedan od razloga za uvođenje sistema AB Soft­a jeste jednostavan unos podataka. Informacije se unose samo na jednom mestu i nema nikakvog naknadnog prepisivanja, pokrivene su sve vrste evidencija, što omogućuje dnevnu ažurnost na svim nivoima, stalne računovodstvene i statističke analize i izveštavanje na različitim nivoima za sve strukture u preduzeću.
Dodatno, uvođenjem BI izveštavanja za rukovodeće strukture dobija se moćan alat koji služi kako za analizu, tako i za bolje upravljanje.

Kvalitetan i sadržajan odnos prema kupcima
Dodatna vrednost koja se dobija uvođenjem sistema AB Soft­a jeste kvalitetan i sadržajan odnos prema kupcima. Na jednostavan način možete dobiti različite prateće evidencije o kupcima, objektima i uređajima kupca, pri tome koristeći različite komunikacione kanale. Lako je uspostaviti i vezu s portalom koji je razvio AB Soft i portalima koji kupcu omogućuju pregled svojih obračuna, dugovanja i ostalih podataka relevantnih za obračun fakturisane usluge.
Korisnici AB Soft poslovnog softvera za komunalne usluge: JP Kikinda, JKP Кomunalije Sremska Mitrovica, JKP zelenilo i groblje Smederevo, JP Poslovni centar Zemun, JP Belimarkovac, Toplifikacija Lazarevac, Čistoća Pljevlja, JP Tržnica Subotica….

Celokupan sadržaj biltena možete pogledati OVDE.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik