Završeno! Obnovljena fasada Galerije Lazar Vozarević

Od strane Ozon
0 komentar

U Sremskoj Mitrovici je završeno uređenje fasade Galerije „Lazar Vozarević“. Fasada je terakota boje, karakteristične za period romantizma iz kog potiče i sama zgrada. Sredstva su obezbedili Ministarstvo kulture i Grad Sremska Mitrovica u vrednosti od 6,5 miliona, dok je inicijator Zavod za zaštitu spomenika.

Rekonstruisana zgrada Galerije sada u ovom ruhu predstavlja pravi primer nacionalnog stila arhitekture druge polovine 19. veka. Ova obimna rekonstrukcija nije podrazumevala samo gradjevinske radove, nego i vrlo opsežna istraživanja, komparacije i analize, zato što izvorna gradjevina je ostala samo u segmentima. Stručni tim Zavoda za zaštitu spomenika kulture uradio ovu rekonstrukciju u najboljem mogućem svetlu. Ukrasi na fasadi su pronadjeni samo fragmentalno, gotovo uopšte nisu postojali na ovom delu fasade, uradjeni su kompletno novi.

Za fasadnu boju bio je zadužen Zavod za zaštitu spomenika Sremske Mitrovice. Nastaviće se i rekonstrukcija fasade na delu Galerije prema ulici Vuka Karadžića, a planirano je i da se uradi kompletna rekonstrukcija kuće Ćire Milekića, planirana je i rekonstrukcija fasade Arhiva Srema kao i katastra.

ISTORIJA

Srpska narodna osnovna škola

Sagrađena 1869. godine zgrada se jednim delom naslanjala na zgradu Srpskog doma a drugim delom (koji je okrenut današnjoj ulici Vuka Karadžića) dodiruje portu Saborne crkve.
Pred prvi svetski rat tu je bilo osam učiteljskim mesta
(4 učitelja, i 4 učiteljice)
Iznad ulaznih vrata postavljene su mermerne ploče na kojima su urezani stihovi –
na jednoj J.J. Zmaja:
„Srpska školo majko mila,
raširder svoja krila
pa mi primi Srpče malo
da bi s tobom ojačalo,
ono s tobom a sa njime
jezik, vera, srpsko ime“.

a na drugoj ploči ( iznad ulaza u današnju galeriju „Lazar Vozarević“) su stihovi jednog Mitrovčanina, Jovana Bojkića:
„Stupajte smelo Srpčadi mila,
u ovaj sveti prosvetni dom.
Stičite znanja, znanje je sila.
Učite sebi i rodu svom“.

Možda Vam se svidi i