ZAŠTITA VODOMERA I KUĆNIH INSTALACIJA U USLOVIMA NISKIH TEMPERATURA

Od strane Ozon
0 komentar

I ove zime podsećamo korisnike naših usluga da tokom zimskogperioda može da dođe do smrzavanja i oštećenja vodomera, ali iunutrašnjih vodovodnih instalacija ukoliko nije obezbeđenaadekvatna zaštita.

Potrebno je toplotno izolovati merne uređaje postavljanjem,preko vodomera, termoizolacioni materijal – stiropor, daske, staklenu vunu ili slamu.Takođe i poklopci na vodovodnimšahtovima treba da budu dobro zatvoreni i da se ne otvaraju naniskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanjavodomera i vode u cevima. Treba povesti računa i o vodovodnojinstalaciji i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi uprostorijama koje se manje ili uopšte ne greju.

Dvorišne česme bi trebalo isključiti, a dvorišne vodovodneinstalacije isprazniti ili preventivno i blagovremeno zaštititi.

U objektima u kojima nema potrošnje vode tokom zimepreporučuje se zatvaranje dotoka vode i ispuštanje vode izinstalacija, kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja mernoginstrumenta i cevi.

Ukoliko se preduzmu sve neophodne mere korisnici će izbećiprekide vodosnabdevanja u objektima, koje su posledicahavarija usled smrzavanja cevi i vodomera, kao i troškovenjihove sanacije.Prema gradskoj Odluci o vodovodu, korisnicisu dužni da vode računa o unutrašnjim vodovodniminstalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i daspreče njihovo oštećenje.Ukoliko dođe do havarije na njima, troškove sanacije snose korisnici.

Možda Vam se svidi i