Zaposleni i studenti moraju da nose maske

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je nedavno donelo Preporuke za prevenciju korona virusa na visokoškolskim ustanovama u okviru mera vezanih za sprečavanje širenja bolesti kovid 19.

Te preporuke su donete u konsultaciji sa medicinskim delom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, ali i sa predstavnicima visokoškolskih ustanova KONUS i KASSS i predstavnicima studenata koji su se zalagali za bezbedno organizovanje nastave.

U Preporukama se navodi da je svakodnevno pre početka rada visokoškolskih ustanova potrebno čistiti i dezinfikovati prostor, pribor i opremu, kao i provetravati prostorije najmanje pola sata nakon čišćenja.

Istaknuto je da radnici na visokoškolskim ustanovama i studenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na kovid 19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa) pri dolasku na visokoškolske ustanove.

Neophodno je da se na ulazu u objekat postavi dezobarijera, kao i da se obezbedi dovoljno lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku u amfiteatrima, čitaonicama i svim ostalim prostorijama gde studenti borave i uče.

U Preporukama se navodi da je neophodno obezbediti dovoljno toplomera uz informaciju gde se studenti mogu javiti kako bi mogli da izmere telesnu temperaturu, ako se ne osećaju dobro.

„Održavanje ispita organizovati tako da se termini ispita ne preklapaju i da čekanje studenata ispred prostorije gde se ispit održava bude što kraće uz održavanje preporučene udaljenosti između studenata od najmanje 1,5 metara“, navodi se između ostalog u Preporukama.

Dodaje se i da zaposleni na visokoškolskim ustanovama i studenti moraju da nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu.

„Održavanje nastave, vežbi, ispita, sastanaka i sednica organa visokoškolskih ustanova ne smatraju se okupljanjima na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru. Studente je potrebno organizovati u manje grupe tokom držanja nastave, odnosno provera znanja, a veličinu grupe odrediti na osnovu broja mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama i drugim prostorijama tako da udaljenost između studenata bude najmanje 1,5 metara, odnosno potrebno je obezbediti 4m2 po studentu. Ne preporučuje se zadržavanje studenata u većim grupama nakon predavanja po hodnicima, u dvorištu ili drugim mestima“, navedeno je u Preporukama.

U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na kovid 19 zaposleni u visokoškolskoj ustanovi treba da se javi nadređenom i da ne dolazi na posao, te da se javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

U situaciji pojave sumnje na obolevanje od kovid 19 kod zaposlenog, uprava VŠU je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Odgovornost za sprovođenje mera zaštite i prevencije snose organi poslovođenja visokoškolskih ustanova.

Praktična nastava podrazumeva obaveznu primenu svih mera i sredstava zaštite.

Pored obavezne upotrebe zaštitnih maski, vežbe se mogu držati i uz korišćenje vizira i/ili skafandera, u skladu sa potrebama i mogućnostima visokoškolske ustanove.

Praktičnu nastavu koja podrazumeva samostalni rad studenata, rešavanje zadataka ili problema kao i rad kroz interakciju sa kolegama, ukoliko je moguće, organizovati preko platforme.

Preporukama je predviđeno da između predavanja bude dovoljno duga pauza kako se dve grupe studenata ne bi susretale i kako bi se ostavilo vremena za čišćenje, dezinfekciju i provetravanje prostora gde su studenti boravili.

Zaposleni na visokoškolskim ustanovama i studenti moraju da nose maske.

Nastava „on-lajn“ ili kombinovano

U Preporukama se kaže da je moguće teorijsku nastavu držati „on-lajn“ ili kombinovano, tako što će se deo nastave držati preko platforme, a deo u zgradi visokoškolske ustanove, ali u manjim grupama i uz primenu svih mera i sredstava zaštite. Osim toga, visokoškolske ustanove koje obezbede dovoljno prostora, mogu da održavaju redovnu nastavu u svojim prostorijama.

Bez proslava i grupnih poseta

Preporuka je i da se ne organizuju skupovi, proslave i slična dešavanja na visokoškolskim ustanovama, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba. Uz to, preporučuje se da kafeterije i slični prostori gde se prodaje i služi voda, sokovi, kafa ili hrana, a koji se nalaze u sklopu ustanove, ne rade do daljnjeg.

Možda Vam se svidi i