Zakazana prva sednica Skupštine grada u 2020. godini

Sremska Mitrovica – U petak, 31. janura u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XLII sednica Skupštine Grada.

1.Predlog Odluke o auto taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Sremske Mitrovice,

2.Predlog Odluke o prestanku vršenja osnivačkih prava nad Domom zdravlja Sremska Mitrovica,

3.Predlog Odluke o postavljanju spomen – ploče dr Jevremu Vidiću,

4.Predlog programa rada Skupštine Grada Sremska Mitrovica za 2020. godinu,

5.Predlog programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica,

6.Predlog programa održavanja čistoće na javnim površinama za 2020. godinu,

7.Predlog programa za održavanje i uređenje Gradske plaže u Sremskoj Mitrovici za 2020. godinu,

8.Predlog programa održavanja parkova, zelenih i rekreacionih površina sa planom sanacije zaštićenog drvoreda platana i planom uklanjanja štetne vegetacije na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2020. godini,

9.Programi poslovanja za 2020. godinu budžetskih korisnika Grada Sremska Mitrovica iz oblasti kulture, sporta i turizma:

-Biblioteka „Gligorije Vozarović“

-Galerija „Lazar Vozarević“

-Pozorište „Dobrica Milutinović“

-Istorijski arhiv „Srem“

-Centar za kulturu „Sirmijumart“

-Muzej Srema

-Zavod za zaštitu spomenika kulture

-Ustanova za negovanje kulture „Srem“

-Poslovno sportski centar „Pinki“

-Atletski stadion

-Turistička organizacija grada

10.Program poslovanja sa finansijskim planom PU „Pčelica“ Sremska Mitrovica za 2020. godinu,

11.Program rada i poslovanja Apoteke Sremska Mitrovica za 2020. godinu,

12.Program poslovanja „Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo Sremska Mitrovica za 2020. godinu,

13.Program rada i poslovanja Centra za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica za 2020. godinu,

14.Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području Grada Sremska Mitrovica za period 01.01-30.06.2019. godine,

15.Javni ugovor o javno – privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javnog privatnog partnerstva za projektovanje, finansiranje, rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji Grada Sremska Mitrovica sa javnim plaćanjem (naknadom za ostupnost infrastrukture),

16.Predlog rešenja o otuđenju suvlasničkog dela na poslovnom prostoru u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica, na adresi Trg Ćire MilekIća broj 24, neposrednom pogodbom,

17.Predlog rešenja o pribavljanju nepokretnosti u privatnoj svojini vlasnika Jovanović Marice iz Mačvanske Mitrovice u javnu svojinu Grada Sremska Mitrovica bez naknade,

18.Izbori i imenovanja.

You May Also Like