Svi preduzetnici koji su u ovoj godini plaćali porez na prihode od samostalne delatnosti na oporezivu dobit, zahtev za paušalno oporezivanje 2021. mogu podneti najkasnije do 2. novembra 2020. godine, saopštila je danas Poreska uprava.

Zakonom o porezu na dohodak građana, koji je u primeni od 1. januara ove godine, rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je promenjen, pa je on 31. oktobar, ali je to subota, neradan dan, te se rok za podnošenje dokumenata pomera na prvi radni dan – ponedeljak, 2. novembar.

Zahtev se može podneti i elektronski.

Preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđeni prihod i kod kojih nije došlo do promene u poslovanju, nemaju obavezu da pondesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu.

You may also like