Viđenje deteta a po sudskom rešenju u toku policijskog časa NIJE MOGUĆE

Od strane Ozon
0 komentar

Na osnovu uputstva Ministarstva rada, svi zahtevi za kretanje tokom policijskog časa lica kojima je razlog kretanja viđenje deteta (po konačnoj sudskoj presudi) neće se razmatrati, iz razloga što isto predstavlja epidemiološki rizik.

Obaveštavamo i porodilje da mogu elektronskim putem predati dokumentaciju za ostvarivanje prava na naknadu zarade, na e-mail: porsm@sremskamitrovica.org.rs

You may also like