VAŽNO obaveštenje ”Komunalija”

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica je organizovalo rad službi na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije i odluke o proglašenju vanrednog stanja u R. Srbiji.

Rad našeg preduzeća vršiće se u skladu sa preporukama i u koordinaciji sa Štabom za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica.

Od sutra, 17.03.2020. na teritoriji grada vršiće se kompletna dezinfekcija javnih površina, odnosno pranje puteva, autobuskih stajališta, klupa u parkovima, mobilijara, dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora.

Sektor gradska pijaca će raditi od 7-13 časova.
Sektor pogrebne usluge će vršiti organizaciju sahrana u skladu sa naredbom o zabrani okupljanja više od 50 ljudi.
Ostali sektori rade po ustaljenom rasporedu.

You may also like