Sremska Mitrovica – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis ukupno 1060 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Кamenici, na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajca (510 polaznika), saobraćajnog policajca (250 polaznika) i graničnog policajca (300 polaznika).

Zainteresovani se na konkurs mogu prijaviti do 5.6.2020. godine.

Za potrebe Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, konkurs je raspisan za:
-15 polaznika za radno mesto policajca za potrebe policijskih ispostava Sremska Mitrovica, Inđija, Stara Pazova, Irig, Pećinci, Šid i Ruma – teritorija Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici;

-12 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za potrebe Saobraćajne policijske ispostave Ruma – teritorija Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici;

-40 polaznika za radno mesto graničnog policajca za potrebe stanica granične policije Sremska Rača, Batrovci i Šid – teritorija Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Кandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno, osnovne akademske studije Кriminalističkopolicijskog univerziteta (КPU). Ne može imati manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno, da nema više od 27 godina starosti ako je reč o kandidatima koji su svršeni studenti КPU.

Pravo učešća imaju osobe za koje ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i koje ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Možda Vam se svidi i