Sudovi pretrpani tužbama – Građani tuže banke

Od strane Ozon
0 komentar

Banke su za trškove obrade kredita uzimale i do 15 odsto od odobrenog kredita. Postoje i one koje su to naplaćivale u fiksnom iznosu. Odobre 100.000, a uzmu 12.000 na ime troškova za obradu kredita, Dejan Gavrilović iz udruženja potrošača „Efektiva“

U Srbiji su sudovi pretrpani tužbama protiv banaka zbog naplate naknade za obradu kredita, a prema nezvaničnim podacima u sudovima je više od 30.000 takvih tužbi. Nekoliko hiljada već je presuđeno u korist klijenata.

Građani tuže i traže povraćaj novca od naknade za obradu kredita. Smatraju da prema Zakonu o obligacionim odnosima banka može da ima kao jedinu zaradu – kamatu, ali da klijent ni kroz ukupnu kamatu ne zna šta zapravo plaća.

Ivana Josifović iz Udruženja sudija i tužilaca navodi da je, s obzirom da banka kao tužena strana nije dokazala koji su to troškovi, zaključak suda je da ti troškovi nisu realno opredeljeni.

Da li ste imali problema sa kreditom?

– Samim tim, odredba ugovora kojim se klijent obavezuje na to je za njega neodređena ili neodrediva, što je čini ništavom – objašnjava za RTS Josifović.

Dejan Gavrilović iz udruženja potrošača „Efektiva“ navodi da su banke za troškove obrade kredita uzimale i do 15 odsto od odobrenog kredita.

– Mi smo u praksi videli da se ti procenti kreću od jedan do čak 15 odsto od odobrenog kredita. Obično je procenat manji kod većih kredita, odnosno stambenih, a veći je procenat bio kod tih manjih keš, brzih kredita – kaže Gavrilović.

Ističe i da postoje banke koje su troškove obrade kredita ugovarale i naplaćivale u fiksnom iznosu.

– Odobre 100.000, a uzmu 12.000 na ime troškova za obradu kredita – dodaje Gavrilović.

Za razliku od suda koji se poziva na Zakon o obligacionim odnosima, Narodna banka poručuje da Zakon o bankama reguliše rad banaka.

Banke imaju pravo da zaračunavaju troškove obrade kredita, ali moraju da upoznaju građane sa svim elementima ugovora i rizicima. Prilikom odobravanja pozajmica, troškovi obrade kredita trebalo bi da budu ujednačeni srazmerno uloženom trudu – navode za javni servis iz NBS.

Šta ako…

– Ukoliko su klijenti izgubili originalnu dokumentaciju vezanu za kredite, teško će od banke dobiti kopije, iako na to imaju pravo.
– Ako dobiju spor, a banka je u međuvremenu propala, čekaće na izmirenje iz stečajne mase 
– Ako je banka prodata, naknadu štete sud će tražiti od novog vlasnika

Izmeštanje tužbi iz redovnih sudova

Udruženje sudija i tužilaca predlaže da se tužbe za nezakonitu naplatu naknada izmeste iz redovnih sudova i namire vansudski. Kažu da je to korisno i za banke, jer evidentno gube sporove, a svi troškovi će pasti na njihov račun.

– Država na prvom mestu dobija zadovoljne građane, rasterećene sudove, dobija kvalitetan i u razumnom roku suđen svaki drugi predmet i ograđuje se, odnosno izbegava evidentne i izvesne troškove za naknadu štete zbog suđenja van razumnog roka – ističe Josifovićeva.

Alo

You may also like