Status stranih državljana u Republici Srbiji tokom vanrednog stanja

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o statusu stranih državljana u
Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja, kojom je propisano da strani državljani, koji su u momentu proglašenja vanrednog stanja u RS zakonito boravili u zemlji, mogu zakonito ostati u Republici Srbiji do okončanja vanrednog stanja, bez obaveze pokretanja postupaka za dalje utvrđivanje svog statusa.

Navedena Odluka u praksi podrazumeva da stranac nije u obavezi da formalno pravno podnese zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka u Republici Srbiji.

Takođe je propisano da se lična karta za stranca, lična karta za tražioca azila i lična karta za lice kome je odobren azil, a kojoj je rok važenja istekao, ili istekne dok traje vanredno stanje smatra se važećom.

Međutim, ukoliko je zbog regulisanja određenih radno pravnih, zdravstvenih i ostalih pitanja neophodno da stranac podnese zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka to može učiniti dostavljanjem potpisanog zahteva poštom područnoj policijskoj upravi na čijoj teritoriji ima boravište, odnosno adresu stanovanja.

Vlada je donela i Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja kojom je propisano postupanje u upravnim postupcima u uslovima proglašenja vanrednog stanja, kojom je propisano da stranke u postupku pred državnim organima ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci.

Članom 3. stav 1. Uredbe propisano je da rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji smatraće se isteklim kada istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja. To praktično znači da svi rokovi vezani za postupanje stranih državljana, koji su propisani Zakonom o strancima, ističu 30 dana nakon prestanka vanrednog stanja.

Кako podneti zahtev za odobrenje/produženje privremenog boravka u RS?

Zahtev se podnosi poštom, a uz zahtev je potrebno priložiti originalnu dokumentaciju i dokaz o uplati propisane administrativne takse za odobrenje privremenog boravka. Uz dokumentaciju je neophodno dostaviti kontakt telefon i e-mail adresu, fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima stranca i stranice pasoša gde je utisnut poslednji ulazni pečat u Republiku Srbiju, fotokopiju vize D koja je utisnuta u pasoš (ako je stranac ušao po osnovu izdate vize) i fotokopiju prijave boravišta stranca. Po prijemu zahteva, policijski službenik će kontaktirati podnosioca zahteva.

Spisak potrebnih dokumenta dostupan je na sajtu www.mup.gov.rs u delu Građani – Informacije za strance, gde se nalaze i adrese područnih policijskih uprava.

You May Also Like