Sremska Mitrovica: Imenovani novi direktori Javnih preduzeća i Ustanova

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na dnevnom redu V sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica koja je održana u danas, petak , 27. Novembra našla su se razrešenja i imenovanja.

Dostavljena su rešenja: razrešava se funkcije v.d. direktor Poslovno sportskog centra “Pinki” , Vasilj Ševo, a imenuje se Saša Bugadžija. 

Saša Bugadžija se razrešava funkcije v.d. direktora Muzeja Srema, a imenuje se Andrija Popović master istoričar iz Sremske Mitrovice. 

Dušan Drča razrešava se funkcije v.d. direktora Ustanove za negovanje kulture “Srem”, a imenuje se Miroslava Ilijić master vaspitač. 

Svetlana Sabo razrešava se funkcije v.d. direktora Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica, a imenuje se Dušan Drča.

Imenovan je i novi direktor Agencije za ruralni razvoj Sremska Mitrovica, a to je Dušica Pavlović diplomirani pravnik.

Gordana Ćuić Cvijanović razrešena je sa funkcije vršioca dužnosti direktora Apoteke u Sremskoj Mitrovici ponovo imenovana za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana.

Darko Gavrilović, razrešen je sa funkcije vršioca dužnosti direktora ustanove Atletski stadion u Sremskoj Mitrovici ponovo imenovan za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana.

 Danica Nedić, razrešena je sa funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ u Sremskoj Mitrovici i ponovo imenovana za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana.

 Dejan Umetić, razrešen je sa funkcije vršioca dužnosti direktora Istorijskog Arhiva “Srem”u Sremskoj Mitrovici i ponovo imenovan za funkciju vršioca dužnosti na period od godinu dana.

ZOLTAN HEGEDIŠ, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu „Sirmijumart“ u Sremskoj Mitrovici, na period od 1 godine.

  MIROSLAVA ILIJIĆ, imenovana je  za vršioca dužnosti direktora Ustanove za negovanje kulture „Srem“ u Sremskoj Mitrovici, na period od 1 godine.

Možda Vam se svidi i