Rešenja katastra stižu u eSanduče na Portalu eUprava – Bez odlaska u poštu ili katastar

Od strane Ozon
0 komentar

Ne morate da idete u katastar, ne morate da čekate da vam poštar dostavi rešenje o upisu prava svojine ili da idete u poštu po njega. Ove nedelje je otpočela dostava rešenja o upisu prava svojine u eSanduče na Portalu eUprava. Republički geodetski zavod (RGZ) je do sada elektronskim putem građanima dostavio već 265 rešenja o upisu. 
Ovako počinje vest na sajtu Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, gde se objašnjava da je ovakva usluga elektronske dostave brza, besplatna i pouzdana. 
– Na ovaj način građanima i privredi štedimo vreme i troškove pribavljanja rešenja – rekao je direktor Kancelarije za infromacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović.
Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković naveo je da je ovom uslugom u potpunosti zaokružen proces elektronskog postupka upisa u katastar:
– Kada kupujete ili nasleđujete nepokretnost, postupak počinjete kod javnog beležnika sačinjavanjem isprave podobne za upis, nakon čega je svima omogućeno da na sajtu RGZ-a prate status predmeta, a od sada se i rešenje o upisu prava svojine može preuzeti u svom elektronskom sandučetu.
Građani koji još nemaju kreiran nalog na Portalu eUprava rešenja će dobijati u formi odštampanog primerka elektronskog dokumenta, preporučenom pošiljkom, putem pošte. Ukoliko poštar ne uspe da uruči rešenje, ostaviće obaveštenje stranci da može da preuzme dokument u pošti u narednih 15 dana.
– Na ovaj princip dostave putem pošte se građani veoma žale već mesecima. Ne stižu im rešenja jako dugo, ne nalaze ih u pošti ili ne mogu da ih dobiju u katastru, iako je katastar rešenje uradio u proseku u roku od sedam dana od dana dostavljanja ugovora od strane javnih beležnika. Problem koji smo identifikovali zajedno s našim članovima jeste da se 90% rešenja vrati katastru jer nisu uspešno uručena, građani stiču utisak da RGZ ne poštuje rokove i ne uplaćuju propisane takse jer nisu dobili rešenje. Zato je na inicijativu NALED-a, izmenama Zakona o postupku upisa u katastar postavljen osnov za dostavu preko elektronskog sandučeta, a Kancelarija za IT i RGZ su ovu reformu uspešno sproveli. Time je rešena jedna od najslabijih tačaka u komunikaciji države s građanima i privredom -naglašava Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reformu u NALED-u.
Dostava rešenja katastra se od danas obavlja na dva načina: tako što se rešenje odmah po donošenju objavljuje na eOglasnoj tabli RGZ i započinje se proces dostave u eSanduče na Portalu eUprave. Ukoliko nije moguće da se dostava izvrši u eSanduče (jer stranka nema otvoren nalog na Portalu eUprava), pokušaće se dostava lično na adresu stranke. Smatra se da je rešenje uredno dostavljeno po proteku roka od 30 dana od trenutka kada je objavljeno na eOglasnoj tabli RGZ.
Na sajtu se pojašnjava da uslugu eDostave građani mogu da razumeju kao posedovanje svog poštanskog sandučeta u elektronskom svetu gde će od državnih i lokalnih organa dobijati dokumente za koje su dosad morali da idu na šaltere. Dobijanje dokumenta u eSanduče iste je snage i važnosti kao i dobijanje putem pošte ili na šalteru. Za to je potrebno da uz ličnu kartu ili pasoš otvore nalog na Portalu eUprava i redovno proveravaju da li su dobili željeni dokument. Prva rešenja koja su na ovaj način građani počeli da dobijaju tokom 2020. jesu rešenja za porez na imovinu koje su u eSanduče dostavljale lokalne poreske administracije.

Izvor: eKapija

Možda Vam se svidi i