Putovanja u doba korone: Šta sve znamo o granicama za građane Srbije

Od strane Ozon
0 komentar

Ukoliko ste zbunjeni i ne znate kuda možete, a kuda ne možete da putujete iz Srbije – niste jedini. 
Situacija se menja iz časa u čas – mnoge države u koje su državljani Srbije početkom jula mogli slobodno da uđu, uvele su obavezan karantin ili zabranile ulazak. 
Zbog toga smo napravili mali vodič u koje zemlje je moguće ući i na koji način.


REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE PO ZEMLjAMA U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

BOSNA I HERCEGOVINA
Državljani Srbije mogu bez ograničenja sa teritorije Srbije da uđu u BiH ili da tranzitiraju. Ukoliko državljani Srbije ulaze u BiH iz drugih zemalja, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 48 sati.

ALBANIJA
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Albaniju ili tranzitiraju. Nema posebnih uslova. Režim ulaska je isti za sva lica bez obzira iz koje zemlje se dolazi u Albaniju.

AUSTRIJA
Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Austriju osim licima koja imaju regulisan boravak, kao i u posebnim slučajevima, i to za lica koja u Austriju putuju: iz poslovnih razloga; jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja; radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja; radi učešća u školskim aktivnostima; radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima; članovima osoblja diplomatskih predstavništava, zaposlenima u međunarodnim organizacijama i licima koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu; humanitarno osoblje; zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice (venčanja, krštenja, rođendani, neperiodične posete životnom partneru).
Sve navedene kategorije lica prilikom ulaska u Austriju moraju da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Ukoliko se ne poseduje negativan test, izriče se mera 10-dnevne samoizolacije i obavezno je da se u roku od 48 sati obavi testiranje o sopstvenom trošku. Po prijemu negativnog rezultata testa, mera samoizolacije se okončava.
Pored negativnog testa, navedene kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska u Austriju podnesu dokaz o svrsi putovanja, odnosno dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.
Tranzit kroz Austriju je dozvoljen bez zadržavanja, odnosno ukoliko je zagarantovano napuštanje zemlje bez odlaganja. Nije potreban test za tranzit.
Deca do navršene desete godine života ne moraju imati negativan test radi ulaska u Austriju, s tim da i za njih važe sve odredbe kao i za odraslu osobu pod čijim nadzorom putuju.
Ulazak u Austriju bez testa i bez karantina moguć je u sledećim slučajevima: lica koja obavljaju putnički i teretni saobraćaj; lica koja dolaze zbog nege životinja/poljoprivrednih razloga; profesionalni vozači/piloti; lica koja dolaze iz posebnih interesa za Austriju; putnici u tranzitu bez zaustavljanja, čak i u slučajevima kad postoji nužna pauza u Austriji (npr. pauza između letova i sl); malogranični saobraćaj lica koja redovno prelaze granicu iz poslovnih, odnosno porodičnih razloga; pripadnici službi bezbednosti koji sprovode repatrijaciju; lica koja upravljaju vozilima javnih službi (hitna pomoć, vatrogasna i policijska vozila); lica koja dolaze iz nepredviđenih, neodložnih i naročito relevantnih razloga u krugu porodice u pojedinačnim slučajevima (npr. smrtni slučaj, sahrana, rođenje); lica koja dolaze radi medicinskog lečenja uz posedovanje potvrde austrijske medicinske ustanove o neophodnosti medicinskog lečenja u Austriji.
Ulazak u Austriju iz država EU, EEZ, odnosno Švajcarske, Andore, Monaka, San Marina, Vatikana i Ujedinjenog Kraljevstva je dozvoljen bez negativnog PCR testa i karantina, pod uslovom da lica dokažu da su u prethodnih 10 dana boravila u jednoj od zemalja koja se nalazi na listi tzv. ,,bezbednih država“ (lista A). Ulazak u Austriju iz ,,trećih država“ dozvoljen je isključivo ukoliko se nalaze na listi tzv. ,,bezbednih država“ (lista A). Ulazak iz ,,trećih država“ koje se nalaze na listi tzv. ,,nebezbednih država“ (lista B), a na kojoj se trenutno nalazi i Srbija, je zabranjen. Lista A i B se mogu naći u sledećem linku: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Rechtliches.html.
Konačnu odluku o ulasku u Austriju donose nadležni pogranični organi.

BELGIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Belgiju. Ulazak je dozvoljen samo licima koja imaju regulisan boravak u Belgiji i licima koja imaju suštinski razlog za putovanje, uz odgovarajući dokaz o razlogu putovanja (medicinski radnici, visokokvalifikovani radnici čije prisustvo je neophodno, studenti, lica koja putuju iz hitnih porodičnih razloga (spajanje porodice, poseta supružniku ili vanbračnom partneru, poseta u kontekstu zajedničkog roditeljstva, putovanja radi venčanja ili sahrane za prvi ili drugi stepen srodstva i sl.), lica koja dolaze na sastanke koje organizuju međunarodne organizacije i sl). Dozvola se dobija preko Ambasade Belgije u Beogradu.
Za sve putnike koji dolaze iz tzv. crvene zone (u kojoj se nalazi i Srbija) obavezno je testiranje po dolasku. Obaveštenje o obavezi samoizolacije se dobija SMS porukom. 
Samoizolacija traje deset dana.
Svi putnici imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u Belgiju. Nakon popunjavanja obrasca, putnici će dobiti e-mejl sa QR kodom.
Svi putnici imaju obavezu da popune Public Health Passenger Locator Form, 48 sati pre ulaska u Belgiju. Nakon popunjavanja obrasca, putnici će dobiti SMS poruku sa kodom za testiranje.
Tranzit je dozvoljen, uz obavezu popunjavanja Public Health Passenger Locator Form. Ukoliko tranzit obuhvata određeno vreme boravka na teritoriji Belgije, lice koje tranzitira, to vreme mora provesti u samoizolaciji. Više informacija je dostupno na https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq i https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx, gde se može preuzeti i Public Health Passenger Locator Form.


BUGARSKA
Državljani Srbije mogu ući u Bugarsku bez negativnog PCR testa ako dolaze iz Srbije ili država članica EU ili Šengenskog sporazuma (uključujući San Marino, Andoru, Monako i Vatikan), V.Britanije, Severne Irske, Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Republike Koreje, Tajlanda, Tunisa, Urugvaja, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Belorusije i Turske. Ako državljanin Srbije dolazi iz zemlje koja nije prethodno navedana, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljanima Srbije, koji tranzitiraju preko teritorije Bugarske, bez zadržavanja, nije potreban negativan PCR test, bez obzira iz koje zemlje dolaze. Na ulasku u zemlju, državljanin Srbije ima obavezu da graničnu policiju obavesti da je u tranzitu, kao i o mestu finalne destinacije. Iinformacija o tome se evidentira u jedinstvenom informacionom sistemu kako bi nadležna služba pratila kada je lice napustilo zemlju.


VELIKA BRITANIJA
Državljani Srbije mogu ući ili tranzitirati kroz V. Britaniju pod uslovom da imaju validnu vizu. Pri ulasku neophodno je da se popuni formular za praćenje kretanja Passenger Locator Form. Putnici u tranzitu su u obavezi da unapred popune ovaj formular.
Svi putnici, uključujući i državljane Srbije, ukoliko dolaze iz Srbije ili iz zemalja koje se uz Srbiju ne nalaze na listi sigurnih zemalja a u kojima su do ulaska u V. Britaniji boravili dve nedelje ili kroz koje su tranzitirali, dužni su da budu u samoizolaciji u trajanju od dve nedelje.

GRČKA

Državljani Srbije ne mogu ući u Grčku. Izuzetak su državljani Srbije koji imaju regulisan boravak u Grčkoj ili nekoj od zemalja EU ili Šengena, vlasnici nekretnina kao i posebne kategorije građana – vozači kamiona, studenti, sezonski radnici u poljoprivredi, lica koja dobiju odobrenje od Ambasade Grčke u Beogradu.
Državljani Srbije koji imaju boravak u Grčkoj mogu ući na svim drumskim prelazima uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form – PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave (prijava se preuzima na www.travel.gor.gr Obavezan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Državljani Srbije koji imaju boravak u nekoj od zemalja EU ili Šengena mogu ući u Grčku samo na graničnom prelazu Promahonas (između Grčke i Bugarske), uz obavezu posedovanja negativnog PCR testa, ne starijeg od 72 sata, i uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form – PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave.
Za ulazak u Grčku vazdušnim putem obavezna je prijava (Passenger Locator Form – PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave. Za putnike koji dolaze iz Beograda nije potrebno imati negativan PCR test. Putnici se testiraju na aerodromu po principu slučajnog uzorka (nekada mogu da budu testirani svi putnici u avionu). Putnici koji su testirani su u obavezi da budu u kućnoj izolaciji 24 časa od testiranja. Ukoliko je rezultat testa negativan, nema daljih restrikcija kretanja, a ukoliko je pozitivan, putnik dobija instrukciju za dalje postupanje (obično se radi o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana ili o upućivanju u neku od ustanova). Izuzetak su putnici koji dolaze iz Bugarske, Rumunije, UAE, Malte, Belgije, Španije, Albanije, Severne Makedonije, Mađarske i Poljske koji moraju imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.
Od 1.novembra državljani Srbije koji su vlasnici nekretnina u Grčkoj mogu da uđu sa specijalnom dozvolom koju izdaje Ambasada Grčke u Beogradu. Ulazak se odobrava isključivo vlasnicima nekretnine, ne i članovima porodice. Mesečno se odobrava ulazak do 400 lica, vlasnika nekretnina. Više detalja u vezi sa uslovima ulaska vlasnika nekretnina se može naći u sledećem linku: https://www.mfa.gr/serbia/sr/the-embassy/news/instruktsijie-ulasku-grchku-vlasnika-niekrietnina-iz-srbijie.html

DANSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Dansku osim lica koja imaju regulisani boravak ili opravdani razlog (smrt bliskog srodnika, spajanje porodice, poziv za sud i drugo). Informacija o uslovima ulaska se može naći na sajtu danske policije – 
https://politi.dk/en/entry. Državljani Srbije koji ispunjavaju uslove za ulazak je potrebno da se obrate Ambasadi Danske u Beogradu radi izdavanja potvrde o opravdanosti boravka u Danskoj.
Tranzit je moguć ukoliko se putuje sa razlogom ili je u pitanju povratak kući. Tranzit treba obaviti bez zadržavanja. Potrebna su odgovarajuća dokumenta kao dokaz o razlogu tranzita.

EGIPAT
Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Egipat ili tranzitiraju. Od 1.septembra svim putnicima koji dolaze u Egipat potreban je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Režim ulaska sa obaveznim negativnim testom se primenjuje za turističke destinacije poput Hurgade, Šarm el Šeika, Tabe, Mars Alama, Marse Matruh i važi na čitavoj teritoriji Egipta.

IZRAEL
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Izrael osim lica koja imaju regulisan boravak uz prethodnu najavu preko Ambasade Izraela u Beogradu. Takođe, u izuzetnim slučajevima (npr. urgentno lečenje), može se od Ministarstva spoljnih poslova Izraela zatražiti dozvola za ulazak u zemlju.
Sve osobe koje ulaze u Izrael i izlaze iz Izraela (uključujući i izraelske državljane) moraju da popune onlajn obrazac 24 sata pred let. Obrazac se može naći na internet prezentaciji Vlade Izraela. Od 8. novembra svi putnici koji dolaze u Izrael iz Srbije, bez obzira na državljanstvo, moraju provesti 14 dana u kućnoj izolaciji.
Zbog specifičnih uslova, Izrael nije zemlja tranzita za strane državljane

ITALIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Italiju u turističke svrhe.
Od 22. septembra odobrava se ulazak u Italiju samo u određenim slučajevima: poslovni i zdravstveni razlozi, školovanje, hitan povratak u svoje mesto stanovanja/boravišta. Takođe, odobrava se ulazak osobama koje su u potvrđenoj i stalnoj emotivnoj vezi (iako ne žive zajedno) sa državljanima Italije/EU/Šengen zone ili sa licima koja imaju zakonito prebivalište (boravište na duži period) u Italiji. Prilikom ulaska neophodno je da se da na uvid lična izjava (autodichiarazione), koja se može naći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Italije. Za lica koja ulaze u Italiju na napred navedeni način i dalje je na snazi mera obavezne kućne samoizolacije u trajanju od 14 dana, koja se ne primenjuje u slučaju boravka do 120 sati i u slučaju tranzita, u trajanju do 36 sati.

KANADA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Kanadu osim lica koji imaju regulisan boravak, kao i članovi njihove uže porodice. Obavezna mera samoizolacije nakon ulaska u Kanadu, u trajanju od 14 dana, odnosi se na sve, bez izuzetka. Nije potreban negativan test.
Na snazi je zabrana ulaska u Kanadu svim stranim državljanima, osim licima sa stalnim boravkom, radnicima na vitalnim poslovima, stranim studentima kojima je izdata studentska viza pre 18. marta 2020. godine, a izuzeci su mogući u hitnim slučajevima (maloletno lice bez pratnje, smrtni slučaj i dr.).
Počev od 21. novembra 2020. godine, svi putnici u vazdušnom saobraćaju, čije je krajnje odredište Kanada, biće u obavezi da pre ukrcavanja na let pruže odgovarajuće informacije o putovanju, kontakt podatke, kao i plan samoizolacije u trajanju od 14 dana nakon ulaska u zemlju. Preko „ArriveCAN“ aplikacije, koja je dostupna kao mobilna aplikacija ili online, uveden je siguran i jednostavan način da se pomogne putnicima u pridržavanju bezbednosnih mera. Putnici koji u Kanadu ulaze kopnenim ili prekomorskim putem od 21. novembra 2020. godine, moraju dostaviti određene informacija putem navedene aplikacije. U roku od 48 sati po dolasku u Kanadu, svi putnici imaju obavezu da potvrde da su stigli u mesto karantina ili izolacije, a tokom perioda od 14 dana moraju vršiti svakodnevnu samoprocenu simptoma COVID 19.
Kazne za nepoštovanje mera kreću se od usmenih upozorenja do novčane kazne u iznosu od 1000 kanadskih dolara.
Tranzit je dozvoljen uz poštovanje viznog režima bez izlaska iz tranzitnog prostora.

KINA
Državljani Srbije koji poseduju važeću radnu dozvolu, dozvolu boravka po ličnom osnovu ili dozvolu boravka za priključenje porodici mogu da uđu u Kinu ukoliko poseduju sertifikat za putovanje izdat od Ambasade Kine u Beogradu. Od 6.novembra 2020. da bi se dobio sertifikat za putovanje neophodno je Ambasadi dostaviti negativne rezultate dva testa, PCR i serološkog IgM, ne starije od 48 sati.
S obzirom da iz Srbije nema direktan let za Kinu, neophodno je da se i u zemlji tranzita dodatno urade pomenuti testovi (PCR i serološki IgM, ne stariji od 48 sati) i negativni rezultati istih dostave diplomatsko-konzularnom predstavništvu Kine u zemlji tranzita radi izdavanja sertifikata za putovanje. Detalji u vezi sa režimom ulaska u Kinu se mogu naći u sledećem linku: http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/tz/t1828338.htm
Lica kojima je neka od gore navedenih dozvola istekla do 28.septembra, neophodno je da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi Kine u Beogradu.
Hong Kong: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Hong Kong. Tranzitiranje preko teritorije Hong Konga dozvoljeno je samo za one koji putuju sa teritorije matice Kine, Makao-a ili Tajvana.
Makao: Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Makao. Tranzitiranje preko teritorije Makao takođe nije moguće.
Tajvan: Državljanima Srbije dozvoljen je ulazak na Tajvan u svim drugim slučajevima osim iz razloga turizma i poseta, pod uslovom da podnesu zahteve za dobijanje ulazne dozvole kod nadležnih institucija u inostranstvu. Na ulasku u Tajvan potrebno je posedovati negativan test, ne stariji od 72 sata i obezbediti obaveznu samoizolaciju u trajanju od 14 dana. Izuzeti od ovih mera su diplomate, biznismeni i privrednici, migrantski radnici, studenti i lica sa posebnim dozvolama.

KIPAR
Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Kipra ukoliko poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Određene kategorije lica test mogu da urade po dolasku na Kipar (o sopstvenom trošku): kiparski državljani, njihovi supružnici iz drugih zemalja i njihova maloletna deca; lica koja imaju regulisan boravak na Kipru; lica koja imaju specijalnu dozvolu za ulazak od strane Vlade Kipara; lica koja dolaze iz države u kojoj nije moguće da se uradi testiranje na korona virus.
Svi putnici moraju da poseduju kiparsku propusnicu za let (CyprusFlightPass) kako bi im bilo dozvoljeno ukrcavanje. Sva neophodna dokumenta mogu da se nađu i popune elektronski najviše 24 sata pre leta na https://www.cyprusflightpass.gov.cy
Kazna za neposedovanje Flight Pass-a iznosi 300 evra.

MADjARSKA
Državljani Srbije ne mogu uđu u Mađarsku ukoliko je razlog putovanja turistički. Ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije. Zahtev se podnosi preko sajta www.police.hu, na mađarskom ili engleskom jeziku. Uz molbu se prilažu dokazi o razlozima putovanja (lečenje, školovanje, poslovne aktivnosti, pozivi na suđenje, porodični događaji, učešće na sportskim, kulturnim i verskim događajima od posebnog značaja i dr). Licu koje dobije saglasnost za ulazak u Mađarsku biće određen obavezan karantin u trajanju od 14 dana. Za vreme karantina moguće je testiranje o svom trošku. U slučaju dva negativna testa, urađena od strane mađarskih zdravstvenih organa u roku od 5 dana sa razmakom od najmanje 48 sati, moći će da se napusti karantin.
Državljani Srbije mogu da tranzitiraju kroz Mađarsku pod određenim uslovima (utvrđena maršruta, zaustavljanje na predviđenim mestima, zemlja se mora napustiti u roku od 24 sata) i ukoliko pruže čvrsti dokazi o ispunjenosti uslova za ulazak u susednu zemlju prema kojoj napuštaju teritoriju Mađarske.
Od 11.novembra zbog mere ograničenja kretanja u periodu od 20.00 do 05.00 časova, lica koja doputuju na međunarodni aerodrom „List Ferenc“ u Budimpeštu u večernjim i noćnim časovima dozvoljeno je da napuste aerodrom, ali su dužni da u što kraćem periodu tranzitiraju i, bez svraćanja u naseljena mesta, napuste teritoriju Mađarske. Prilikom eventualnog zaustavljanja i provere od strane mađarske policije, potrebno je da se pokaže avionska karta. Lica koja ulaze u Mađarsku radi odlaska preko aerodroma „List Ferenc“ u neku drugu zemlju treba da pruže dokaz da putuju do aerodroma (avionska karta), kao i dokaz o ispunjenosti uslova za ulazak u zemlju krajnje destinacije.
Državljani Srbije koji rade u pograničnoj zoni ulaze u Mađarsku bez ograničenja (posedovanja negativnog testa na COVID-19). Oni mogu da borave u Mađarskoj u dubini do 30 km od granice, najduže do 24 sata. Zbog mere ograničenja kretanja, Mađarska mora da se napusti najkasnije do 20.00 časova. Izuzetak čine samo ona lica koja zbog radnih obaveza u Mađarskoj moraju da ostanu duže (najviše do 24 sata) što dokazuju potvrdom u obliku popunjenog formulara overenog od strane poslodavca.
Za kršenje propisa može da se izrekne kazna u visini od 5.000 do 150.000 forinti (140 do 420 evra).
Navedene mere se ne primenjuju na lica koja prelaze granicu Mađarske u teretnom saobraćaju.

MALAVI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Malavi osim lica sa regulisanim boravkom. Obavezan je karantin od 14 dana. Moguć je tranzit iz susednih država ali isključivo u slučaju organizovanog leta, odnosno napuštanja zemlje (i regiona), uz prezentovanje negativnog testa, ne starijeg od 72 sata.

MALI
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Mali.
Nije moguć ulazak stranih državljana u Mali. Zatvoreni su svi granični prelazi i obustavljen je međunarodni putnički saobraćaj – vazdušni i kopneni. Izuzetak predstavljaju predstavnici stranih diplomatko-konzularnih predstavništava i radnici humanitarnih misija kojima je, uz prethodnu notifikaciju, dozvoljen ulazak na teritoriju Malija.

MALDIVI
Državljani Srbije, kao i ostali strani državljani, mogu da uđu na Maldive. Od 10. septembra je neophodno da strani državljani poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata.

MALEZIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Maleziju osim ukoliko imaju boravak u ovoj zemlji. Obavezan je karantin od 14 dana. Pre puta, potrebno je kontaktirati najbližu Ambasadu Malezije

MALTA
Državljani Srbije ne mogu da uđu na Maltu. Izuzetak su lica koja su prethodnih 14 dana boravili u jednoj od „zemalja zelene liste“ („zelena lista“ se može naći na https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ). U tom slučaju ne postoji obaveza karantina ili negativnog testa (preporučuje se da lica imaju negativan test). Za lica koja dolaze iz „zemalja Amber liste“ („Amber lista“ se može naći na https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport ), je obavezan negativni PCR test, ne stariji od 72 sata.

NEMAČKA
Državljani Srbije ne mogu putovati u Nemačku osim lica koja imaju boravišnu dozvolu ili nacionalnu D vizu SR Nemačke. Lica koja imaju boravišnu dozvolu u drugim državama članicama EU, Velikoj Britaniji, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švajcarskoj mogu ući u Nemačku samo ukoliko se vraćaju u mesto stalnog boravka.
Obavezan je karantin. Postoji mogućnost testiranja i ukoliko je test negativan, prestaje obaveza karantina. Nemački državljani i stranci sa stalnim boravkom u SRN se obavezno testiraju kada se vraćaju iz tzv. „rizičnih zemalja“. Listu ovih zemalja objavljuje Institut Robert Koh (www.rki.de). Lica koja su poslednjih deset dana boravila u jednoj od tzv. „rizičnih oblasti“ unapred mora da prijave putovanje preko sajta www.Einreiseanmeldung.de. Preporučuje se svim putnicima da se informišu o konkretnim obavezama nakon ulaska u Nemačku, zbog različitih mera u pogledu karantina u pojedinim nemačkim pokrajinama.
Tranzit je moguć, ukoliko državljani Srbije imaju pravo ulaska u zemlju u koju putuju i poseduju dokaz o svrsi i krajnjoj destinaciji putovanja. Tranzit mora biti obavljen najkraćim mogućim putem i bez nepotrebnog zadržavanja.
Državljani Srbije koji poseduju nemačku nacionalnu vizu mogu da uđu u Nemačku ako su bračni partneri i maloletna deca osobe koja živi u Nemačkoj, stručna radna snaga i visoko kvalifikovani stručnjaci, čije je prisustvo neodložno i neophodno iz ekonomskih razloga (potreban dokaz), medicinski stručnjaci, medicinsko i gerontološko osoblje sa nostrifikovanim ili delimično priznatim diplomama, studenti sa potvrdom o upisu i potvrdom visokoškolske ustanove da je prisustvo nastavi neophodno i da studiranje na daljinu nije moguće.
Državljani Srbije mogu putovati u Nemačku bez vize i nakon prethodnog odobrenja Savezne policije Nemačke u sledećim slučajevima: neodložna poslovna putovanja, hitni medicinski slučajevi uz prilaganje lekarskog uverenja o hitnosti i neophodnosti medicinskog tretmana bez čega bi došlo do pogoršanja stanja ili posledica po život i zdravlje. Prilikom prelaska granice, nužni medicinski razlozi moraju biti potkrepljeni odgovarajućim dokazima.
Hitna poslovna putovanja mogu biti realizovana ako se priloži dokaz o verodostojnosti i opravdanosti putovanja, a to je potvrda-izjava nemačkog poslodavca ili poslovnog partnera u Nemačkoj da je ulazak i u uslovima pandemije apsolutno neophodan. Potvrdu treba da ispuni i svojeručno potpiše isključivo nemački poslovni partner ili poslodavac u Nemačkoj, a razlozi za poslovni put treba da se obrazlože i dokumentuju i da se odnose samo na konkretno poslovno putovanje. Potvrda se može preuzeti sa linka: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/2020/erklaerung-unbedingte-erforderlichkeit-geschaeftsreise.pdf?__blob=publicationFile&v=2 Putnik predočava potvrdu graničnoj kontroli u Nemačkoj sa kopijama ostalih dokumenata kojima se dokazuje opravdanost puta: pozivno pismo, potvrda o učešću na npr. sajmu ili konferenciji, rezervacija hotela, povratna karta, PCR test i dr.
Državljani Srbije koji su članovi uže porodice nemačkih državljana, državljana EU ili stranaca sa regulisanim pravom boravka u Nemačkoj (supružnici, registrovani životni partneri, maloletna deca ili roditelji maloletne dece), mogu u svrhu porodične posete putovati u Nemačku uz prilaganje dokumenata kojima dokazuju pripadnost užoj porodici.(izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih na međunarodnom obrascu).
Lica koja su u nevenčanom odnosu sa državljaninom Nemačke ili državljaninom jedne od država članica EU mogu ući u Nemačku kratkoročno iz hitnog ličnog razloga (npr. venčanje, teška bolest ili sahrana bliskog srodnika partnera).
Poseta parova, koji su trenutno razdvojeni a pri čemu jedan od partnera, državljanin/državljanka treće zemlje, želi da poseti svog partnera u Nemačkoj, je moguća uz pružanje sledećih dokaza na graničnom prelazu:
– pozivno pismo partnera koji živi u Nemačkoj uz kopiju njegovih/njenih ličnih dokumenata,
– zajedničku izjavu oba partnera o vezi sa kontakt podacima oba partnera, (https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq_down2.pdf?__blob=publicationFile&v=1)
– druge dokaze o prethodnim ličnim susretima u adekvatnoj formi, pre svega pečati u pasošu, putna dokumentacija/avionske karte ili zajednička prijava boravka izvan Nemačke; kao alternativa navedenim dokazima moguće je priložiti i dodatnu dokumentaciju u vidu fotografija, istorije kontakta na društvenim mrežama, pisma ili mejlove.
Konačnu procenu i odluku o ulasku u Nemačku donosi postupajući službenik granične policije.
Svaka nemačka pokrajina ima pravo da menja i donosi posebna pravila o zaštiti od širenja epidemije.

NORVEŠKA
Državljani Srbije mogu ući u Norvešku ako imaju regulisan boravak u zemlji ili norveško državljanstvo.
U Norvešku mogu ući strani državljani, ako dolaze u posetu: supružnicima ili registrovanim partnerima; partnerima sa kojima imaju decu ili žive zajedno duže od dve godine; deci ili pastorcima mlađim od 21 godine; roditeljima i supružnicima roditelja (očuh/maćeha); emotivnom partneru sa kojim su u vezi najmanje devet meseci i sa kojim su se najmanje jednom fizički sreli – obrazac koji se popunjava nalazi se u sledećem linku: https://www.udi.no/globalassets/global/aktuelt/korona/solemn-declaration-on-relationship_e.pdf.
U Norvešku mogu ući i: deca i usvojena deca starija od 21 godine osoba koja žive u Norveškoj, roditelji/očusi/maćehe dece starije od 21 godine koja žive u Norveškoj; babe i dede/babe i dede po usvojenju osoba koje žive u Norveškoj; unuci /unuci po usvojenju osoba koje žive u Norveškoj; deca iz partnerskih veza, supružnici, registrovani partneri i deca Norvežana koji žive u inostranstvu, a putuju u Norvešku zajedno sa norveškim državljaninom; državljani iz zemalja EEA sporazuma i njihovi članovi porodica koji žive u trećim zemljama.
Od 9. novembra za ulazak lica koji nemaju regulisan boravak niti norveško državljanstvo, obavezan je negativan PCR test ili brzi antigen test, ne stariji od 72 sata, kao i desetodnevni hotelski karantin. Detaljne informacije se mogu naći u sledećim linkovima:
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/requirement-of-negative-covid-19-test-to-enter-norway/id2784181/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/the-corona-situation-more-information-about-quarantine-hotels/id2784377/

POLjSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu i borave na teritoriju Poljske, osim lica koja imaju regulisan boravak. Tranzit preko teritorije Poljske je dozvoljen samo državljanima Srbije koji poseduju regulisan boravak u nekoj od zemalja EU a u cilju povratka u mesto svog prebivališta. Nije potreban test.
Dozvoljen je ulazak državljanima zemalja EU, EFTA i Švajcarske Konfederacije, kao i tranzit državljanima trećih zemalja koji imaju regulisan boravak u ovim zemljama. Takođe, dozvoljen je i ulazak državljanima Crne Gore, Gruzije, Japana, Kanade, Albanije i R. Koreje.

RUMUNIJA
Državljani Srbije, kao ni strani državljani, ne mogu ući u Rumuniju, ukoliko nemaju regulisan boravak ili poseduju odgovarajuću vizu.
U Rumuniju mogu ući lica koja putuju poslovno i prilože dokaze o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima u Rumuniji (pozivno pismo ili ugovor o radu); studenti, prekogranični radnici, sezonski poljoprivredni radnici, medicinsko osoblje, pomorsko i rečno osoblje, članovi međunarodnih sportskih delagacija, filmski radnici i umetnici.
Tranzit kroz Rumuniju je moguć.

SAD
Državljani Srbije mogu da uđu u SAD sa svim tipovima američkih viza, bez posedovanja negativnog PCR testa i uz preporučenu 14-dnevnu samoizolaciju.
U SAD ne mogu da uđu lica koja su tokom prethodnih 14 dana boravili u NR Kini (osim Hong Konga i Makao), Iranu, 26 zemalja Šengen zone, V. Britaniji i Brazilu. Pod boravkom se smatra i tranzitiranje kroz međunarodnu zonu aerodroma. Izuzetak su državljani SAD i lica koja imaju stalni boravak u SAD, strane diplomate (vize A, G), članovi porodica građana SAD (supruge, neoženjena/neudata deca mlađa od 21 godine, roditelji, neudata/neoženjena braća i sestre mlađi od 21 godinu, posade aviona i brodova (vize C, D, C1/D).
Međutim, treba imati u vidu da savezne države SAD imaju pravo donošenja sopstvenih propisa u pogledu putnih restrikcija, koje se odnose i na međunarodne putnike.
Za Distrikt Kolumbija (Washinton DC) je obavezan PCR test, ne stariji od 72 sata. Preporučuje se da lica koja planiraju duži boravak u Distriktu Kolumbija urade novi test između trećeg i petog dana po dolasku.
Država Njujork zahteva od svih putnika, bilo da je reč o turistima ili stalno nastanjenim licima koja se vraćaju u Njujork, da prilikom dolaska popune Zdravstveni obrazac za putnike (Travel Health Form https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form). Od putnika se očekuje da prilikom dolaska poseduju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Putnici koji ne poseduju test se upućuju u obavezni 14-dnevni karantin. Putnici koji poseduju negativan PCR test se takođe upućuju u karantin, s tim da oni imaju mogućnost da četvrtog dana po dolasku o svom trošku ponove test i, ukoliko je rezultat testa negativan, prekinu karantin. Obaveze testa i karantina se ne odnose na putnike koji, tranzitirajući kroz državu Njujork na putu ka krajnjem odredištu, u Njujorku provedu manje od 24 sata.
Kad je reč o putovanju u Portoriko, svi putnici pre dolaska na ostrvo moraju popuniti obrazac Putne deklaracije dostupnu na sajtu Ministarstva zdravlja Portorika (Travel Declaration Form https://app.travelsafe.pr.gov/ ). Putnici moraju prilikom dolaska posedovati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. U protivnom, putnici se upućuju u obavezni 14-dnevni karantin. Putnici imaju mogućnost da, po dolasku na ostrvo, o svom trošku urade test i, u slučaju negativnog rezultata, prekinu karantin.
Devičanska ostrva SAD (U.S. Virgin Islands) zahtevaju od svih putnika starijih od 5 godina da u roku od pet dana pre puta posredstvom Portala za kontrolu putnika (U.S. Virgin Islands Travel Screening Portal https://usvitravelportal.com/) predaju rezultate testa na COVID-19. Od putnika se traži da poseduju negativan PCR ili antigen (Rapid) test, ne stariji od 5 dana, odnosno pozitivan test na antitela, ne stariji od 4 meseca. Original testa putnik mora imati kod sebe prilikom dolaska. Putnici koji ne poseduju test upućuju se u obavezni 14-dnevni karantin, uz mogućnost da po dolasku na ostrva o svom trošku urade test i, u slučaju da je rezultat testa negativan, prekinu karantin.

SEVERNA MAKEDONIJA
U skladu sa odlukom Vlade, od 12.oktobra državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Istovremeno, u saopštenju Vlade Severne Makedonije se apeluje da se putovanja svedu na minimum i isključivo za neodložne potrebe.

SLOVAČKA
Državljani Srbije mogu da uđu u Slovačku. Lica koja su tokom prethodnih 14 dana posetila zemlju koja nije na listi manje rizičnih zemalja (lista se može naći na: http://korona.gov.sk/ehranica) mogu ući pod uslovom poštovanja epidemioloških mera (izolacija u kućnim uslovima, do dobijanja negativnog testa koji se radi najranije petog dana izolacije).
Lica koja su u prethodnih 14 dana boravila u državama EU koje nisu na listi manje rizičnih, u Slovačku mogu ući i bez poštovanja epidemioloških mera, ukoliko imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, urađen u laboratoriji koja se nalazi van teritorije Slovačke.
Preko graničnih prelaza sa Ukrajinom mogu ući državljani Srbije koji imaju boravak u Slovačkoj, u rodbinskoj vezi su sa osobom koja boravi u Slovačkoj ili je državljanin Slovačke, kao i lica koja tranzitiraju u drugu državu EU u kojoj imaju dozvolu za boravak.
Pre ulaska na teritoriju Slovačke, neophodno je registrovati se elektronski na: http://korona.gov.sk/ehranica. Ukoliko državljani Srbije u Slovačku doputuju avio saobraćajem, a u prethodnih 14 dana su posetili državu koja nije na listi manje rizičnih, u obavezi su da se pre putovanja registruju na internet stranicama:
1. http://korona.gov.sk/ehranica
2. https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/1e4445fcda2395ad4890058010b20135469f
Moguć je tranzit kroz Slovačku ukoliko se poseduje dozvola za boravak u nekoj od država članica EU. Tranzit može da traje do osam sati. Ostalim licima je neophodna dozvola za tranzit.

SLOVENIJA
Državljani Srbije ili lica koja imaju boravak u Srbiji, ukoliko ne dolaze iz zemalja koje su na zelenoj listi, mogu ući u Sloveniju uz obavezni karantin od 10 dana ili posedovanje PCR test, ne stariji od 48 sati, urađen u jednoj od zemalja EU ili u Srbiji (spisak institucija iz Srbije čiji testovi se priznaju se mogu naći u sledećem linku: https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73.
Državljani Srbije mogu ući u Sloveniju bez karantina i negativnog testa u sledećim slučajvima: lice u tranzitu kroz Sloveniju i napušta je najkasnije u roku od 12 sati po ulasku, lice koje prelazi granicu (dnevno ili privremeno) zbog uključenosti u vaspitanje ili obrazovanje ili naučno istraživanje u Sloveniji ili inostranstvu i to dokazuje odgovarajućim dokazima, kao i njegovi roditelji ili druga lica koja ga prevoze i vraćaju se preko granice u roku od 24 sata po ulasku, lice koje prelazi grancu zbog hitnih i neodložnih ličnih obaveza ili hitnih poslovnih razloga i to dokazuje odgovarajućim dokazima i vraća se preko granice u najkraće moguće vreme koje je potrebno za izvršenje obaveze, ali ne duže od 12 sati po prelasku granice (važi i za uže članove porodice lica, ukoliko putuju), lice koje je član strane zvanične delegacije i lice koje je nosioc diplomatske putne isprave, lice koje je dovezeno u Sloveniju spasilačkim ili sanitetskim vozilom, i pratećem zdravstvenom osoblju u tom vozilu, lice koje ima dokaz o planiranom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u Sloveniji, drugoj državi Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja i vraća se preko granice odmah po obavljenom zdravstvenom pregledu ili zahvatu, odnosno čim mu zdravstveno stanje to dozvoli (zajedno sa svojim pratiocem, kada je isti zbog zdravstvenog stanja nužno potreban), lice mlađe od 14 godina koje prelazi granicu sa užim članom porodice koji prilaže negativan test, lice koje je radno angažovano u sektoru međunarodnog prevoza za teretni i putnički saobraćaj u tranzitu i napušta Sloveniju u roku od 12 sati po prelasku granice,
Za tranzit kroz Sloveniju neophodno je posedovanje dokaza o ulasku u državu u koju se lice uputilo (boravišna dozvola, overeno pozivno pismo, rezervacija hotela…) i nije potrebno posedovanje negativnog PCR testa. Tranzit može trajati maksimalno 12 sati.
Dodatne informacije se mogu naći u sledećem linku:
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

TAJLAND
Državljani Srbije ne mogu da uđu niti tranzitiraju na Tajlandu osim lica koja imaju važeću boravišnu ili radnu dozvolu, ili su supružnici ili roditelji tajlandskih državljana. Negativan test je neophodan, ne stariji od 72 sata. Takođe, potreban je i Certificate of Entry i drugi dokumenti, tako da je neophodno pre putovanja kontaktirati najbližu ambasadu Tajlanda.

TURSKA
Državljani Srbije mogu ući u Tursku bez negativnog PCR testa. Pri ulasku u zemlju postoji obavezni lekarski pregled i merenje temperature. Popunjava se formular sa ličnim podacima, kontaktom i adresom boravka. Ukoliko se na lekarskom pregledu pokažu simptomi, Direkcija za zdravstvo prevozi lice u najbližu zdravstvenu ustanovu u kojoj će se raditi test. Turska ne pokriva bolničko lečenje od korona virusa ukoliko se lice zarazi tokom turističkog boravka u Turskoj.
Svi strani državljani mogu ući u Tursku pod istim uslovima. Za članove diplomatskih misija obavezno je najavljivanje dolaska u zemlju putem verbalne note, tri radna dana pre dolaska, u kojoj će se navesti datum, granični prelaz i način putovanja (ukoliko je let, podaci leta, ukoliko je kopnenim putem, podaci vozila).

FRANCUSKA
Državljanima Srbije koji nemaju regulisan boravak u Francuskoj ili u nekoj od zemalja EU, nije dozvoljen ulazak na teritoriju Francuske. Tranzit preko aerodroma u Francuskoj je moguć samo ukoliko ne podrazumeva napuštanje međunarodne zone i ukoliko ne traje duže od 24 sata. Za putnike koji dolaze iz Srbije, obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 sata (osim za decu mlađu od 11 godina). Ukoliko putnik nema negativan PCR test, predviđeno je obavezno testiranje na aerodromu pre ulaska u Francusku.
Izuzetno može biti dozvoljen ulazak za putnike iz Srbije koji dolaze u Francusku radi vršenja osnovne profesionalne aktivnosti, studija, nastavne aktivnosti ili iz medicinskih razloga. Za dobijanje specijalne dozvole za ulazak u Francusku, nadležna je Ambasada Francuske u Beogradu.
Za više informacija o aktuelnom režimu ulaska u Francusku, posetite internet stranicu Ambasade Srbije u Parizu: http://www.paris.mfa.gov.rs/

HOLANDIJA

Državljani Srbije ne mogu da ulaze u Holandiju ukoliko nemaju regulisan boravak ili ukoliko ne potpadaju pod neki od izuzetaka od zabrane ulaska u Holandiju. Licima koja potpadaju pod izuzetak od zabrane i koja dolaze iz Srbije nije potreban negativan test ali im se savetuje da budu u kućnom karantinu u trajanju od 14 dana.
Tranzit srpskih državljana je dozvoljen.
Dozvoljava se ulazak licima koja imaju neodložnu i hitnu potrebu da posete svoje porodice (neizlečiva bolest ili u slučaju sahrane), osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, osobama koje se primaju iz humanitarnih razloga, studenti, visoko obrazovanim migrantima i osobama koje su u emotivnoj vezi sa holandskim državljanima.

HRVATSKA

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku ukoliko imaju regulisan boravak uz obavezan zdravstveni nadzor, 14-dnevnu samoizolaciju/karantin. Ova mera se može skratiti na sedam dana ako lice o svom trošku uradi test po ulasku u Hrvatsku i isti bude negativan.
Lica koja putuju zbog turističkih ili drugih privrednih interesa, školovanja, neodložnih razloga (npr. vlasnici nekretnina u Hrvatskoj) ili drugih ličnih neodložih razloga, mogu ući u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije uz posedovanje negativnog testa, ne starijeg od 48 sati.
Za lica u tranzitu nije poterban test ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati.
Državljani zemalja EU i Šengena mogu ulaziti u Hrvatsku.

CRNA GORA
Državljani Srbije mogu ući u Crnu Goru uz posedovanje jednog od sledećih testova: (1) negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili (2) pozitivan rezultat serološkog testa – antitela klase IgG, ne stariji od 30 dana, ili (3) negativan rezultat serološkog testa na atitela klase IgM (ELISA), ne stariji od 72 sata. Test mora da bude izdat od strane registrovane laboratorije. Takođe, pored jednog od navedena tri testa, neophodno je da lice u periodu od 15 dana pre ulaska u Crnu Goru nije boravilo u nekoj od država iz kojih nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru. Obaveza posedovanja testa ne odnosi se na decu do navršene pete godine života. Detalji u vezi sa ulaskom stranih državljana u Crnu Goru se mogu naći u sledećem linku: http://www.gov.me/naslovna/mjere_i_preporuke/

ČEŠKA REPUBLIKA
Državljni Srbije ne mogu da uđu u Češku Republiku osim lica sa regulisanim boravakom. Izuzetak su određene kategorije lica kao što su: članovi porodice čeških državljana; ako je ulazak u interesu Češke; hitne situacije – unapred zakazana medicinska intervencija, odazivanje na poziv državnog organa; tranzit kroz Češku; radnici u međunarodnom transportu; diplomate akreditovane u Češkoj i članovi njihovih porodica; kao i partneri čeških državljana.
Sva lica koja su u prethodnih 14 dana provela više od 12 sati u nekoj od zemalja koje nisu na listi zemalja sa niskim rizikom od COVID-19, dužna su da se pre ulaska u Češku, prijave nadležnom regionalnom zavodu za javno zdravlje, slanjem popunjenog formulara koji se može preuzeti putem sledećeg linka https://plf.uzis.cz/. Kopiju navedenog formulara dužna su da prezentuju prilikom kontrole na granici, kao i sve vreme boravka u Češkoj. U roku od 5 dana od dana ulaska u Češku dužna su da se testiraju i ograniče svoje kretanje.

ŠVAJCARSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švajcarsku Konfederaciju, osim lica koja imaju regulisani boravak. Od 20. avgusta ne postoji obaveza desetodnevnog karantina za državljane Srbije sa regulisanim boravkom u Švajcarskoj.
Državljani Srbije koji borave u nekoj od šengenskih zemalja mogu da uđu u Švajcarsku. Neophodno je prethodno proveriti na sajtu Ministarstva zdravlja Švajcarske, da li se zemlja ili područje iz koje se dolazi nalazi na spisku zemalja i regiona sa povećanim stepenom zaraze od korona virusa, odnosno da li zbog toga postoji ograničenje u pogledu ulaska u Švajcarsku.
Tranzit kroz Švajcarsku je dozvoljen licima koja poseduju regulisan boravak u odredišnoj zemlji u šengenskom prostoru. Potrebno je staviti na uvid dokaz o nameri i mogućnosti ulaska u tu zemlju. Ukoliko je odredišna država u šengenskoj zoni odobrila boravak do 90 dana, dotično lice mora ući u šengensku zonu putujući direktno u tu zemlju.

ŠVEDSKA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Švedsku. Izuzetak su lica koja imaju regulisan boravak. Pogranični organi su ovlašćeni za izricanje mera karantina ukoliko procene da je potrebno.
Stranim državljanima nije dozvoljen ulazak u Švedsku. Zabrana ulaska se ne odnosi na državljane članica EU, državljane UK, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Andore, Monaka, San Marina, Švajcarske i Vatikana, kao i Australije, Kanade, Gruzije, Japana, Novog Zelanda, Ruande, Južne Koreje, Tajlanda, Tunisa i Urugvaja.
Zabrana se ne odnosi ni na putnike u tranzitu.

ŠPANIJA
Državljani Srbije ne mogu da uđu u Španiju. Od navedenog su izuzeta lica sa stalnim ili privremenim boravkom u Španiji i zemljama EU i Šengena, nosioci dugotrajne vize, studenti sa odgovarajaućom dozvolom, diplomatsko osoblje u cilju vršenja dužnosti, visokokvalifikovani radnici čiji je rad neophodan i ne može se odložiti ili obavljati na daljinu, uključujući učesnike sportskih događaja na visokom nivou, lica koja putuju iz propisno akreditovanih imperativnih porodičnih razloga i lica koji dokumentuju razloge više sile ili potrebe, ili im je ulazak dozvoljen iz humanitarnih razloga. Takođe, izuzeta su i lica sa boravkom u zemaljama – Australija, Kanada, Gruzija, Japan, Novi Zeland, Ruanda, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Urugvaj i Kina, pod uslovom da dolaze direktno iz tih zemalja.
Od 23. novembra je neophodan negativan PCR test, ne stariji od 72 sata za putnike koji ulaze u Španiju iz rizičnih zemalja EU (crvena i siva zona) i 37 trećih zemalja, među kojima je i Srbija.
Svi putnici moraju da popune zdravstveni obrazac pre ulaska u zemlju putem internet adrese www.spth.gob.es ili putem besplatne aplikacije SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.
Poslednje ažurirano utorak, 24. novembar 2020.
CEO SPISAK pogledajte OVDE

Možda Vam se svidi i