Prva prava knjižara u Mitrovici osnovana 1904

Od strane Ozon
0 komentar

KNjIŽARA Stevana Bilića

Prva prava knjižara u Mitrovici osnovana 1904. godine. Tu su se isključivo prodavale knjige i i ona je predstavljala značajan činilac u kulturi grada. Stevan Bilić je nabavljao knjige od svih izdavača koji su objavljivali knjige na srpskom jeziku. Nastojao je da knjižara ima uvek po jedan primeraki uvek je popunjavao novim primercima. Školama je obezbeđivao sve školske knjige i bio je veliki dobrotvor – o svetoslavskoj proslavi pomagao je siromašne đake i na kraju školske godine najboljim učenicima poklanjao velik broj knjiga.

Foto ulturna istorija Grada Sremska Mitrovica


Bilić je radio sve do 1942. godine, a onda su ga iznenada, za vreme zloglasne Tomićeve ekspedicije u Sremu, odvele ustaše kao taoca u Vukovar i 19. avgusta streljale u Dudiku. Knjižara je nastavila da radi i za sve vreme rata. Brigu je preuzela udova Angelina kao i knjižar i komesar, određen od strane ustaških vlasti, Slavko Šmit. Posle oslobođenja knjižaru vodi Stevanov nećak Svetozar. Ali knjižara je ubrzo nacionalizovana pa je od štamparije „Budućnost“ koja je u sastavu imala i dve pairnice- „Učenik“ i „Mladost“ od Belićeve knjižare stvorilo jednu radnu organizaciju. Glavni poslovođa bio je Svetozar Pejić (poznatiji kao čika Cane) koji je nastojao da jedinoj pravoj knjižari u gradu vrati onaj stari sjaj iz vremena Steve Bilića. Obnovio je stare poslovne veze sa izdavačima iz cele Jugoslavije i dobijao visoka priznanja od izdavača.

Kulturna istorija Grada Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i