PORUKA NA MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

Od strane Ozon
0 komentar

Širom sveta, nasilje nad ženama i devojčicama stoji na putu ostvarivanju ljudskih prava. Pandemija COVID-19 je još jasnije ukazala na taj problem, kao i na potrebu da svi, u celom svetu i na svim nivoima, hitno preduzmu mere u borbi protiv njega. Socijalne i ekonomske posledice pandemije u većoj meri se odražavaju na žene i devojčice – guraju ih u siromaštvo, a rizik nasilja nad njima je sve veći.

U aprilu ove godine, apelovao sam na međunarodnu zajednicu da za sva vremena zaustavi tu tihu pandemiju rodno zasnovanog nasilja. Danas ponovo, još glasnije upućujem taj apel.

Svetska zajednica treba da sasluša glasove i iskustva žena i devojčica i da uvaži njihove potrebe, posebno kada je reč o onima koje su preživele nasilje ili su izložene višestrukoj ili ukrštenoj diskriminaciji. Osim toga, potrebno je da u traganju za rešenjima u prvi plan stavimo žene kao liderke i da u borbu uključimo muškarce.

Među preduzetim merama mora da bude i obezbeđivanje predvidljivih i fleksibilnih izvora finansiranja za organizacije za zaštitu prava žena, koje u krizama često reaguju na prvoj liniji. Neophodno je da usluge za žene koje su preživele nasilje i dalje budu na raspolaganju, uz odgovarajuće resurse i mere reagovanja u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i pravosuđa.

Te mere ne treba da budu orijentisane samo ka intervencijama nakon što se nasilje već dogodilo, već i ka prevenciji nasilja, što obuhvata i rad na prevazilaženju društvenih normi i neravnoteže moći, a policija i pravosuđe treba da obezbede da učinioci odgovaraju za svoja dela i prekinu praksu nekažnjavanja.

Na ovaj dan, pozivam sve nas da se sa još više rešenosti uhvatimo u koštac sa rodno zasnovanim nasiljem da bismo ga zauvek iskorenili.

Možda Vam se svidi i