Poreska uprava pozvala na samoinicijativno prijavljivanje prihoda

Od strane Ozon
0 komentar

Poreska uprava Srbije pozvala je sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave da to učine, odnosno da obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.
Iz Poreske uprave su istakli da su, na osnovu podataka o uplatama iz inostranstva i njihovim poređenjem sa podnetim poreskim prijavama o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu ili drugu vrstu prihoda fizičkog lica kao poreskog obveznika, ustanovili visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i identifikovali ta lica.
– Ovi prihodi ostvaruju se po osnovu pružanja raznih vrsta usluga, a najčešće su to usluge razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranih jezika, promocije, grafičkog dizajna i druge vrste usluga. Nepoštovanje poreskih propisa ustanovljeno je i kod fizičkih lica koja prihode ostvaruju na društvenim mrežama (jutjuberi, influenseri), internet klađenja i slično, kao i kod lica koja su izdavala sopstvene nepokretnosti do 30 dana (stan na dan), precizirano je u saopštenju.
Istaknuto je da će Poreska uprava nastaviti kontinuirano sprovođenje poreskih kontrola fizičkih lica. 
Dodatne informacije mogu se dobiti pozivanjem Kontakt centra na brojeve telefona: 011-33-10-111 ili 0700-700-007 ili neposredno na šalterima „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave.

eKapija

You may also like