PORESKA IDENTIFIKOVALA SVE FRILENSERE KOJI PRIHODUJU IZ INOSTRANSTVA

Od strane Ozon
0 komentar

Poreska uprava je za list Politiku potvrdila da je „identifikovala“ sve građani koji su ostvarivali prihode iz inostranstva, i dodala da je u stanju da ih kontinuirano kontroliše, odnosno“preduzme sve zakonom propisane mere“ u cilju naplate

Taj organ Ministarstva finansija nije naveo koliko je frilensera identifikovala i nije precizirao koliko njih ne plaća poreze i doprinose. Dodaju i da su poređenjem podataka o uplatama iz inostranstva sa podnetim prijavama identifikovala „veliki broj fizičkih lica koja nisu podnele poreske prijave, obračunala porez i pripadajuće doprinose i izmirila svoje zakonske obaveze“.

Poreska uprava je ponovila da prihod koji pojedinci ostvare u inostranstvu podleže oporezivanju putem Zakona o porezu na dohodak građana o Zakonima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

„Poreska uprava je, u skladu sa najboljom svetskom praksom, uputila poziv poreskim obveznicima da samoinicijativno podnesu poreske prijave. Međutim, ukoliko i pored upućenog poziva ne podnesu poreske prijave i ne izmire svoje obaveze, propisane su prekršajne kazne po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i krivično delo poreske utaje shodno krivičnom zakoniku“, prenosi Politika.

Po tim zakonima, osobi koja ostvari prihode iz inostranstva, a ne podnese poresku prijavu, novčano će se kazniti svotom od 5.000 do 150.000 dinara, a ukoliko ne uplati porez utvrđen u poreskoj prijavi kazniće se i novčanom kaznom u iznosu od 50 odsto utvrđenog poreza.

Krivični zakon za utaju poreza propisuje novčanu i kaznu od jedne do pet godine zatvora, ukoliko iznos poreza premašuje milion dinara.

Ukoliko iznos obaveze prelazi pet miliona dinara, pored novčane kazne, propisana je zatvorska kazna od dve do osam godina, dok je za iznose od preko 15 miliona dinara prihoda propisana zatvorska kazna od tri do deset godina.

Poreska uprava je prošle nedelje pozvala sva fizička lica, koja nisu podnela poreske prijave deviznih priliva iz inostranstva, da to samoinicijativno urade kako bi izbegli prekršajnu odgovornost.

Nakon toga, na društvenim mrežama organizovano je više neformalnih grupa za suočavanje sa ovim problemom, a peticija „Ne uništavajte frilensere“ je premašila 14.000 potpisnika.

Možda Vam se svidi i