Pokrajinska vlada preuzela osnivačka prava nad mitrovačkim Domom zdravlja

Sremska Mitrovica – Osnivačka prava nad Domom zdravlja Sremska Mitrovica prošle nedelje i zvanično je od gradske, preuzela Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine.

Ova izmena predviđena je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a promene u samom funkcionisanju pomenute zdravstvene ustanove će za zaposlene i pacijente biti neprimetne.

“Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da osnivačka prava nad Domom zdravlja Sremska Mitrovica prelaze na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, što znači da će osnivačkih prava ubuduće vršiti Pokrajinska vlada, a ne Grad Sremska Mitrovica kao što je to do sada bio slučaj”, rekao je načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu Vojislav Mirnić.

Prema načelnikovim rečima novi zakon je takođe predvideo da ulaganja u Dom zdravlja, kako u kadrovsku obezbeđenost, tako i infrastrukturu i opremu i dalje može da vrši jedinica lokalne samouprave.

“Svi započeti projekti vezani za Dom zdravlja koje grad realizuje će biti završeni do kraja, a jedan od njih, svakako i najveći, jeste izgradnja nove zdravstvene ambulante u Šašincima. Grad će takođe nastaviti i da finansira rad deset lekara u seoskim sredinama i za tu namenu su predviđena sredstva u budžetu za 2020. godinu u visini od 20 miliona dinara”, objašnjava dalje Mirnić.

On ističe da i pored činjenice da lokalna samouprava u budućnosti neće vršiti osnivačka prava nad Domom zdravlja sa ulaganjima u ovu ustanovu će nastaviti, kao i da zaposleni i pacijenti neće osetiti razliku koju je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti doneo.

Odluкu o prestanku vršenja osnivačkih prava nad Domom zdravlja Sremska Mitrovica većinom odborničkih glasova usvojila je Skupština grada na sednici održanoj prošle nedelje.

You May Also Like