Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za popunu 19 radnih mesta:

1.Doktor medicine specijalista u radiološkoj dijagnostici-Služba za radiološku dijagnostiku- Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz radiologije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, položen stručni ispit, licenca.
Opis: Radi sve poslove u odelenju iz svoje specijalnosti po utvrđenom rasporedu po nalogu načelnika službe. Pregleda bolesnike, daje mišljenje,odnosno nalaz, određuje tretman iz oblasti svoje specijalnosti, kontroliše njegovo sprovođenje i samostalno ga sprovodi. Vodi odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i odgovara za njenu valjanost. Učestvuje u sprovođenju programa mera zdravstvene zaštite i odgovara za izvršenje plana rada. Učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu. Daje stručna mišljenja na zahteve drugih službi kod određenih slučajeva bolesti i povreda. Daje obaveštenja o bolesnicima o njihovom zdrvstvenom stanju. U svom radu koristi neophodnu opremu i aparate neophodne za obavljanje delokruga odgovarajuće specijalnosti. Radi uz opasnost od jonizujućeg zračenja, vrši RTG snimanje i RTG skopije nadzire rad RTG tehničara. Radi i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu načelnika službe kome neposredno odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom .

2.Doktor medicine-Odeljenje interne medicine 1-Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice-Služba interne medicine- Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.

Opis: Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.

3.Doktor medicine- Odeljenje za infektivne bolesti- Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.
Opis: Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu načelnika Službe i načelnika Sektora kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom
4.Doktor medicine- Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja- Služba za specijalističko-konsultativne preglede-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.
Opis: Vrši prijem bolesnika sa uputom od strane specijaliste na bolničko lečenje. Vrši medicinski pregled i obavlja prijem u vezi sa primljenim pacijentima posle sanitarne obrade. Upućuje pacijenta na odgovarajuća odelenja u Opštoj Bolnici. U slučaju potrebe vrši konsultacije sa odgovarajućim specijalistima na odelenjima i u slučaju ocene da se pacijent ne može lečiti u Opštoj bolnici, takvog pacijenta upućuje u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove i daje nalog za prevoz pacijenta. Radi sve poslove prema svojoj specijalnosti iz delokruga službe i po nalogu načelnika odelenja i načelnika Sektora kojima odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

5.Doktor medicine- Odeljenje anestezije-Služba anesteziologije sa reanimatologijom- Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017 i 95/2018) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Uslovi: Visoko obrazovanje, završen Medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit.
Opis:Prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom specijaliste ili subspecijaliste;
– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva;
– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite;
– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima;
– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite;
–utvrđuje vreme i uzrok smrti.
-Radi druge poslove iz svog delokruga rada, kao i po nalogu šefa odeljenja i načelnika Službe kojima je neposredno odgovoran za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

6.Medicinska sestra-tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost– Služba psihijatrije-Sektor kliničkih službi, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja,
naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada službe. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru u službi i načelniku Službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

7.Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima –Odsek za produženo lečenje i negu-Odeljenje za produženo lečenje i negu terminalnih stanja- Služba interne medicine-Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši poslove vezane za poboljšavanje kvaliteta lečenja pacijenta uz poštovanje etičkih principa i savremenih stavova lečenja u medicini sa negom stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje inekcije i propisanu terapiju pacijentima ordiniranu od strane doktora medicine sa odseka , vrši ishranu, toaletu, previjanje, negu stome , negu traheostome , hegu tubusa , negu i prevenciju dekubitalnih rana uz nadzor doktora medicine. obavlja negu bolesnika koji se u okviru nastavka lečenja nalaze na respiratoru. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona. Uredno vodi listu pacijenata protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu lekara odseka, šefa odseka, i glavne sestre odseka
kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

8.Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima –Odeljenje interne medicine 1-Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice- Služba interne medicine-Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odelenja, načelnika službe kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

 1. Medicinska sestra-tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 2 –Odsek koronarne jedinice-Odeljenje interne medicine 1-Odeljenje kardiologije i koronarne jedinice- Služba interne medicine-Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
  Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog de lokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odelenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

10.Medicinska sestra-tehničar u ambulanti –Ortopedska ambulanta- Služba za specijalističko-konsultativne preglede-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i kod pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine, uzima biološki materijal za laboratorijske i patohistološke analize. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Uredno vodi protokol bolesnika i svu drugu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, odnosno doktora u ambulanti kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

11.Medicinska sestra-tehničar u onkologiji, hemioterapiji i brahiterapiji –Odsek onkologije -Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1
Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite intervencijama koje se
rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize, učestvuje u sprovođenju mera reanimacije. Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red, obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice i sastavlja hranarinske liste, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja naplaćuje participaciju. Uredno vodi listu bolovanja pacijenata po doktorima), protokol bolesnika i svu potrebnu propisanu dokumentaciju. Radi i druge poslove iz svog de lokruga rada po nalogu glavne medicinske sestre-tehničara, šefa odelenja, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

12.Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima –Odeljenje urologije- Služba opšte hirurgije-Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

13.Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima –Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije- Služba opšte hirurgije-Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju usluga zdravstvene zaštite, intervencijama koje se rade, kao i pregleda. Daje injekcije i propisanu terapiju pacijentima, vrši previjanje uz nadzor doktora medicine. Uzima biološki materijal za laboratorijske analize Održava instrumentariju u ispravnom stanju i u stanju upotrebljivosti. Stara se o popuni materijala potrebnog za normalno obavljanje poslova, odgovara za čistoću i red obavlja potrebne administrativne poslove. Prima bolesnike, vrši otvaranje i sređivanje bolesničkih kartona, kontroliše zdravstvene knjižice, popunjava upute, naplaćuje usluge od lica bez osiguranja, naplaćuje participaciju. Pored napred navedenih poslova učestvuje u svim dijagnostičkim-terapeutskim poslovima za koje je osposobljena redovnim školovanjem, a u vezi obolenja koje se odnose na profil rada odelenja. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru na odelenju i šefu odelenja kojima je neposredno i odgovorna za svoj rad.

14.Medicinska sestra-tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima –Odsek gastroenterologije sa hepatologijom-Odeljenje interne medicine 2- Služba interne medicine-Sektor za internističke grane medicine, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovoran je načelniku, šefu odelenja, glavnoj sestri odeljenja.

15.Medicinska sestra-tehničar na intenzivnoj nezi nivoa 3 –Odeljenje reanimacije i intenzivne nege- Služba anesteziologije sa reanimatologijom-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit
Opis: Vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri-tehničaru, šefu odelenja, načelniku službe.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

16.Medicinska sestra-tehničar u urgentnim službama i reanimaciji –Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja- Služba za specijalističko-konsultativne preglede-Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit
Opis: Pomaže doktoru službe u obavljanju njegovog rada. Obavlja sve administrativne poslove prijema i u vezi sa prijemom pacijenata. Vodi pacijente na odgovarajuće odelenje u Opštoj bolnici. U slučaju slanja van Opšte bolnice pomaže pri smeštaju i transportu pacijenata, po potrebi prati pacijenta. Vrši podelu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata i instrumenata kojim se služi u radu. Uredno vodi medicinsku doku mentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri-tehničaru za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove prema ukazanoj potrebi koje odredi glavna sestra-tehničar, doktor, načelnik odelenja, a prema svojoj stručnosti, kojima i odgovara za svoj rad.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

17.Farmaceutski tehničar –Odsek za farmaceutsku i zdravstvenu delatnost-Bolnička apoteka–Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola-farmaceutski tehničar, položen stručni ispit
Opis: Obavlja recepturni i galensko-tehnički rad pod nadzorom farmaceuta. U delokrug njegovog rada naročito spada: – izrađuje galenske preparate i lekove koji ne sadrže supstance jakog dejstva niti toksihemanogena sredstva, samostalno izdaje lekove po trebovanju službi, i injekciona trebovanja uz kontrolu farmaceuta. Smešta primljenu robu, vrši popunjavanje defekata, pripremanje tipiziranih pakovanja. Vodi evidenciju o rokovima valjanosti lekova i ostale robe, vodi evidenciju o primljenim količinama, izdatim i stanju istih u Bolničkoj apoteci. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa Odseka i diplomiranog farmaceuta. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odseka i diplomiranom farmaceutu.
Radno mesto sa povećanim rizikom.

18.Tehničar-elektroničar na hemodijalizi –Elektro odsek-Služba za tehničke poslove, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine Završena Elektrotehnička škola.
Opis Vrši preventivni pregled, održavanje i samostalno otklanjanja kvarova na medicinskim aparatima i drugim uređajima. Operativno sarađuje sa serviserima za održavanje medicin-skih aparata i uređaja. Vrši puštanje u rad medicinskih aparata i daje uputstva za njihovo rukovanje medicinskim radnicima. Radi i druge poslove iz svog domena stručnosti, a po nalogu šefa, načelnika kojima neposredno i odgovara za svoj rad. Radno mesto sa povećanim rizikom .

19.Tehničar investicionog i tehničkog održavanja/održavanje uređaja i opreme-elektro tehničar za održavanje telefonske i interfonske instalacije –Elektro odsek-Služba za tehničke poslove, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
Izvršilac 1

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 odluka US , 113/2017, 95/2018 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.
Uslovi: Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, Završena elektrotehnička škola, 6 meseci radnog iskustva.
Opis: Održava, popravlja i instalira telefonske instalacije, telefonske aparate i telefonsku
centralu. Održava i popravlja interfonske instalacije i interfonske aparate. Održava i popravlja protivpožarne i protivprovalne instalacije i centralu. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu šefa i načelnika odeljenja kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

 • Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
 • Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
 • Fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu
 • Fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
 • Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u Lekarsku komoru
 • Fotokopija Licence ili Rešenje o upisu u KMSZTS
  • Fotokopija važeće lične karte,
  • Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom
 • Potvrda o radnom iskustvu za poslove:Tehničar investicionog i tehničkog održavanja/održavanje uređaja i opreme-elektro tehničar za održavanje telefonske i interfonske instalacije
 • Uverenje o državljanstvu ( da nije starije od 6 meseci)

Napomena: Kandidati koji budu primljeni u radni odnos po ovom oglasu dužni su da dostave overene fotokopije svih dokumenata koji se odnose na to radno mesto, kao i lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, izdato od nadležnog Dispanzera medicine rada. U slučaju da izabrani kandidat ne ispunjava uslove u pogledu zdravstvene sposobnosti za rad na radnom mestu, vršiće se ponovni izbor iz reda kandidata koji su konkurisali za to radno mesto.
Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koji oglas i koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.
Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Konkurs je otvoren od 04.12. do 11.12.2020.

Možda Vam se svidi i