Od sada i građanima JAVNO dostupni budžeti na uvid

Od strane Ozon
0 komentar

Od sada su na adresi budzeti.data.gov.rs građanima dostupni budžeti više od 90 gradova i opština u formatu otvorenih podataka zahvaljujući platformi „Otvoreni budžeti“, saopštila je Kancelarija za IT i elektronsku upravu.

Budžeti u formatu otvorenih podataka omogućavaju jednostavan i lako razumljiv prikaz budžeta gradova i opština u Srbiji, na mapi i uz odgovarajuću vizuelizaciju. Omogućeno je, takođe, preuzimanje podataka u formatu otvorenih podataka koji je standardizovan za sve lokalne samouprave, pa se pruža mogućnost za analizu i upoređivanje podataka, kao i njihovo dalje korišćenje.

OVDE budže GRADA Sremska Mitrovica

Kako se navodi u saopštenju, objavljivanje budžeta u formatu otvorenih podataka doprinosi povećanju transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou. „Otvoreni“ budžeti građanima, privredi i medijima omogućavaju uvid u planiranje utroška javnog novca, s ciljem da se jača poverenje između jedinica lokalne samouprave i njihovih građana. Istraživanja širom sveta potvrđuju pozitivan uticaj otvorenosti budžeta na bolje donošenje odluka, kao i uključivanje i informisanost građana i privrede.

„Prikazivanje budžeta u formi otvorenih podataka predstavlja značajan iskorak inicijative otvorenih podataka u oblast javnih finansija, otvorenosti i transparentnosti rada gradova i opština“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

„Kancelarija za IT i eUpravu od svog osnivanja podržava otvaranje podataka u Republici Srbiji, od uspostavljanja nacionalnog Portala otvorenih podataka do tehničke podrške državnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave. Portal otvorenih podataka predstavlja otvoren resurs za sve institucije i građane Srbije – kako za kvalitetno informisanje i donošenje boljih odluka na osnovu podataka, tako i za kreiranje inovativnih aplikacija uz pomoć novih tehnologija”, dodao je Jovanović.

Značaj otvaranja budžeta u formatu otvorenih podataka može se sagledati i iz perspektive globalne inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu“, kojem se Srbija pridružila 2012. godine. Strateški ciljevi ovog partnerstva su obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta radi poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva, osnaživanje učešća građana u upravljanju, borbu protiv korupcije, pristup informacijama, i upotrebu novih tehnologija.

U želji da se šire promovišu koristi otvorenih podataka, Kancelarija za IT i eUpravu poziva sve korisnike koji su na osnovu podataka preuzetih sa ove platforme kreirali vizuelizaciju, aplikaciju ili drugi slučaj upotrebe, da se jave putem elektronske pošte na opendata@ite.gov.rs .​

Otvaranje budžeta u formatu otovrenih podataka je podržano od strane projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“ koji sprovode Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva. Platforma „Otvaranje budžeta“ je razvijena od strane Opservatorije društvenih inovacija – ODI.

Možda Vam se svidi i