Žene će od 1. januara 2021. raditi dva meseca duže ako žele da idu u punu starosnu penziju i to će moći sa 63 godine i dva meseca.

Za muškarce, promene nema – 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža.

Direktor sektora Fonda za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Vladimir Stanković rekao je, gostujući u Jutarnjem programu RTS, da u prevremenu penziju i muškarci i žene naredne godine odlaze pod novim uslovima: žene sa 58 godina i četiri meseca života i 39 godina i četiri meseca staža, a muškarci moraju imati najmanje 59 godina i 40 godina staža.

Do kraja godine pravo na starosnu penziju mogu ostvariti muškarci ako imaju navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina radnog staža a kada su u pitanju žene one mogu da ostvare pravo na starosnu penziju ako imaju navršene 63 godine i najmanje 15 godina staža. 

„Kod prevremene penzije stvari su drugačije. Što se tiče muškaraca, to je 40 godina staža i 58 godina i četiri meseca života a za žene je potrebno 39 godina staža i 57 godina i četiri meseca života“ objašnjava Stanković. 

Dodaje da u ukupnom broju podnetih zahteva prevremene penzije su 2019. činile 20 posto a ove godine 13 posto, što je oko 35.000 zahteva. 

Bez obzira na godine života i muškarci i žene mogu da se penzionišu sa 45 godina radnog staža i u proseku 500 lica godišnje ostvari pravo na penziju na osnovu ovog radnog staža, kaže direktor sektora PIO fonda. 

Građani koji moraju da raskidaju radni odnos poslednjeg dana ove godine zahtev za ostvarivanje prava na penziju mogu da podnose na šalterima PIO fonda, putem pošte ili elektronskim putem. 

„Mogućnost elektronskog podnošenja zahteva Fond PIO je omogućio ove godine, pre početka epidemije, tako da je to za sada oko 7.000 zahteva podneto na ovaj način“, kaže Stanković. 

Prema njegovim rečima, najbolje je da, kada se završi neko radno angažovanje kod poslodavca, proveriti šta je evidentirano, odnosno da li je upisan radni staž. 

Prikupljanje podataka početi na vreme

Preporuka je, kaže, da pre nego što se ode u penziju, bar dve godine ranije se proveri šta je evidentirano i da se na vreme počne prikupljanje podataka koji su neophodni za rešenje o penziji. 

Porodičnih penzija je 20 posto u ukupnom broju. Od 2020. godine omogućeno je da pravo na porodičnu penziju ostvare i vanbračni partneri. Da bi se ostvarilo to pravo neophodno je da je vanbračna zajednica trajala najmanje tri godine ili da lica imaju zajedničko dete. 

„Postoji mogućnost, ukoliko je vanbračna zajednica prestala, a sudskom odlukom je potvrđeno izdržavanje, i u tom slučaju ostvariti pravo na penziju“, objašnjava direktor sektora Fonda za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. 

Pri tome je neophodno da lice koje aplicira za ostvarivanje prava na porodičnu penziju ima odgovarajuće godine života. Za žene je to 53 godine, muškarce 58, a deca najkasnije do 26. godine ukoliko se školuju.

RTS

Možda Vam se svidi i