Od 2021. Godine žene će raditi dva meseca više do penzije

Od strane Ozon
0 komentar

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane na to da, u skladu sa Zakonom o PIO, od 1. januara 2021. godine važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju.

Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se dva meseca, tako da je uslov za žene u 2021. godini 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Ukoliko osiguranik želi da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine, trebalo bi da raskine radni odnos i podnese zahtev u ovoj godini
Osim tog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti s navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2021. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i 58 godina i četiri meseca života. U tom slučaju penzija se trajno umanjuje 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto.

Zahtev za ostvarivanje prava na penziju s priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda ili ga poslati poštom kao preporučenu pošiljku. Osim toga, Fond je građanima omogućio da zahteve za ostvarivanje prava na penziju podnose i elektronskim putem, korišćenjem veb-portala e-Šalter, preko adrese esalter.pio.rs. Portalu se može pristupiti i preko sajta Fonda. Na portalu se nalazi i detaljno uputstvo za korišćenje, kao i uslovi koje je neophodno ispuniti da bi se portal mogao koristiti.

Zahtev za ostvarivanje prava na penziju s priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda ili ga poslati poštom kao preporučenu pošiljku
Ukoliko osiguranik želi da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine, trebalo bi da raskine radni odnos i podnese zahtev u ovoj godini da bi pravo na penziju ostvario po uslovima koji važe u ovoj godini. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini. Dakle, da bi se ostvarilo pravo na penziju po uslovima koji važe u 2020. godini, potrebno je da se najkasnije 30. decembra raskine radni odnos, da bi se najkasnije 31. decembra podneo zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

dnevnik.rs

Možda Vam se svidi i