OBAVEŠTENJE za građane i korisnike Centra za socijalni rad ,, Sava“

Od strane Ozon
0 komentar


U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja virusa, mole se svi građani, posebno korisnici da, bez preke potrebe, izbegavaju dolazak u prostorije Centra za socijalni rad. Građani svoje zahteve po raznim osnovama mogu podnositi Centru za socijalni rad na telefone : 022 623 389, 022 623 376. Elektronskim putem csrsavasm@ptt.rs.
nakon čega će u toku postupka ukoliko se za to ukaže potreba biti pisanim putem pozivani da dođu u Centar.

You may also like