Novi rok za olakšice pri zapošljavanju preduzetnika 60 dana od ukidanja vanrednog stanja

Prema Zakonu o porezu na dohodak građanja rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica bio je 30. april, ali on je Uredbom o pomeranju roka za sticanje tog statusa pomeren i biće 60 dana nakon završetka vanrednog stanja.

U pitanju je olakšica koja je uvedena paralelno s uvođenjem Testa samostalnosti. Cilj je bio da se kompanijama olakša zapošljavanje nekadašnjih preduzetnika. Tako Zakon predviđa da za kvalifikovanog novozaposlenog, odnosno osobu koja nije imala status osiguranog zaposlenog u 2019. godini, a bude zaposlena do 30. aprila (taj rok je sada pomeren), firma ne plaća porez.

Tačnije ne plaća 70% poreza za zarade isplaćene u 2020. godini, 65 za one u 2021, i 60 odsto za one plate u 2022. Jedina obaveza firme je bila da ne smanjuje broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019, tačnije onoliko koliko joj se broj zaposlenih smanji, za toliko novozaposlenih gubi pravo na olakšice.

eKapija

You May Also Like