Nov sistem fiskalizacije: Efikasnije praćenje i kontrola obveznika, bez izlaska na teren

Od strane Ozon
1 komentar

Ministarstvo finansija sačinilo je radnu verziju Nacrta zakona o fiskalizaciji.


To je učinjeno u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

Novi zakon bi trebalo da dovede do efikasnije kontrole svih isporuka dobara i pruženih usluga na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet dobara i usluga, navode iz ministarstva.

Novim sistemom fiskalizacije stvaraju se uslovi Poreskoj upravi za efikasnije praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza, kao i povećanje broja poreskih kontrola u samom sedištu poreskog organa, čime se smanjuje potreba za terenskim kontrolama. 

Novi model fiskalizacije predviđa sveobuhvatni obim fiskalizacije, s tim da je izuzetno moguće pojedine delatnosti izuzeti od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u samo u posebno opravdanim slučajevima. Pored navedenog, predloženo zakonsko rešenje će otkloniti uočene nedostatke sadašnjeg sistema fiskalizacije (postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa, redovno servisiranje, čuvanje kontrolnih traka i dr), čime se smanjuju troškovi poslovanja, ukida nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent. 

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predviđeno je da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se Poreskoj upravi vrši prenos podataka o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu. Izuzetno, ukoliko se podaci o izdatim fiskalnim računima ne mogu dostaviti u realnom vremenu, usled prekida internet veze ili ona nije dostupna na mestu prometa, predviđena je obaveza čuvanja podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa podataka Poreskoj upravi. Takođe, predviđeno je da obveznik fiskalizacije koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. S tim u vezi, predloženo tehničko rešenje trebalo bi da obezbedi efikasan i pouzdan način prenosa podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi, koja evidentira podatke o primljenim fiskalnim računima u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom. 

Nacrtom zakona o fiskalizaciji predloženo je da obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba prethodno odobrena od strane Poreske uprave, pri čemu će Poreska uprava uspostaviti registar elemenata elektronskih fiskalnih uređaja čija je upotreba odobrena, dok je obvezniku fiskalizacije ostavljena i mogućnost da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja. 

Pored toga, novim zakonskim rešenjem predviđeno je da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom, odmah po izdavanju fiskalnog računa. 

Pre usvajanja Nacrta zakona o fiskalizaciji biće obavljene konsultacije sa privrednim subjektima i drugim zainteresovanim stranama, kako bi bili blagovremeno i pravilno informisani o predloženim zakonskim rešenjima, čime bi se omogućilo da daju i svoj doprinos daljem unapređenju predloženih rešenja. 

Važeći Zakon o fiskalnim kasama je u primeni od 1. januara 2005. godine, a u međuvremenu je tehnologija koja se može primeniti u ovoj oblasti značajno napredovala, te je nakon izvršene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije, ustanovljeno da postoji potreba za njegovim unapređenjem, a sve u cilju stvaranja uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza. S obzirom na to da je borba protiv sive ekonomije jedan od strateških ciljeva Vlade, mera unapređenja sistema fiskalizacije i proširenja obuhvata fiskalizacije predviđena je i Nacionalnim programom za suzbijanje sive ekonomije sa Akcionim planom za sprovođenje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. 

Početak primene zakona je predviđen od 1. januara 2022. godine, kako bi se u međuvremenu donela podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona, a obveznici fiskalizacije imali dovoljno vremena da usklade svoje poslovanje sa odredbama novog zakona, navedeno je na sajtu Ministarstva finansija

B92

Možda Vam se svidi i

1 komentar

Dragan Jovanovic 25.10.2020. - 7:42 am

Fiskalizaciju i akcize treba ukinuti skroz jer to jedino kosta krajnjeg kupca tj obicne gradjane i nikog vise. Pdv krajnji kupac placa dva puta. Prodavnici iz veleprodaje stize racun sa pdv, zatim prodavnica na tu nabavnu cenu doda jos jedan pdv u cenu. Na kraju se oderu ledja krajnjem kupcu. Akcize su nam toliko velike da je gorivo nabavljeno u NIS rafineriji sa troskom transporta, jeftinije u Republici Srpskoj nego kod nas u Srbiji. Od tih akciza i pdv u Mitrovici nismo videli nikakvu korist. Putevi katastrofa, organizacija katastrofa, svuda redovi i gubljenje vremena… Narod bi bar bio srecniji sa tim parama u dzepu, a tonemo svakako samo bez tih para koje su nam na silu oduzete. Jedini srecni su oni sto u opstini od nasih para piju kafu za 8 dinara.

Komentari su zatvoreni.