Prema gradskoj Odluci o održavanju čistoće u selima donetoj u oktobru 2014 godine svi meštani seoskih sela sa teritorije Grada Sremska Mitrovica u obavezi su da sav komunalni otpad odlažu u kante čiji sadržaj će dalje transportovati JKP „Komunalije“ na Regionalnu deponiju Srem – Mačva.

Prema gradskoj Odluci o održavanju čistoće u selima donetoj u oktobru 2014 godine svi meštani seoskih sela sa teritorije Grada Sremska Mitrovica u obavezi su da sav komunalni otpad odlažu u kante čiji sadržaj će dalje transportovati JKP „Komunalije“ na Regionalnu deponiju Srem – Mačva.

Nakon donete Odluke prema istoj javio se otpor meštana seoskih sredina, ali jedno po jedno sva su sela morala da je prihvate, tako da se sada na Deponiji odlaže i otpad iz sela što nije bio slučaj tokom prvog perioda rada.

Životni vek jedne kasete na Deponiji može biti između 7 i 12 godina, a sve u zavisnosti od količine otpada koji se u nju otprema, nakon toga se otvara nova kaseta, ali da bi se ona otvorila mora da se izvrše, odnosno primene posebne hidro – izolacione mere koje će sprečiti kontaminacija zemljišta i voda.

U Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom jedan regionalni centar treba da obuhvata 350.000 stanovnika ili da pokriva prečnik od 50 kilometara zbog racionalnosti troškova transporta otpada. Upravo zbog toga su u februaru mesecu ove godine na XII sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojene odluke o davanju saglasnosti za korišćenje kapaciteta Regionalne deponije komunalnog otpada „Jarak“ za deponovanje otpada sa teritrija opština Bogatić i Šid.

Ovim odlukama data je saglasnost da JKP “Regionalna deponija „Srem – Mačva“ može vršiti uslugu odlaganja čvrstog, neopasnog komunalnog otpada sa dve pomenute opštine na sanitarnoj deponiji „Jarak“.

Regionalna deponija “Srem – Mačva” jeste komunalno preduzeće koje otvara vrata za sve građane, komunikacija sa ljudima je, navodi Popović, za njih izuzetno bitna i od velikog značaja.

Na Regionalnoj deponiji „Srem-Mačva“ u reciklaži završi 10 do 15 odsto komunalnog otpada, a očekuje se da će se izgradnjom hale za separaciju, taj procenat popeti na 40 do 60 odsto,pa uzimajući podatke Eurostat-a iz 2016. godine (Evropske statističke službe) situacija u Sremskoj Mitrovici nije toliko loša, s obzirom da se u u Holandiji reciklira 27, a u Belgiji 21 odsto komunalnog otpada.

Na Regionalnoj deponiji “Srem –Mačva” ne odlaže se animalni otpad.
Nakon donete Odluke prema istoj javio se otpor meštana seoskih sredina, ali jedno po jedno sva su sela morala da je prihvate, tako da se sada na Deponiji odlaže i otpad iz sela što nije bio slučaj tokom prvog perioda rada.

You may also like