Najčešća pitanja i odgovori o merama pomoći privredi – Bez uplate državnog minimalca za radnike na privremenim i povremenim poslovima

Od strane Ozon
0 komentar

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija pripremila je prvi deo odgovora na najčešća pitanja koja su privrednici upućivali preko COVID-19 pozivnog centra, društvenih mreža, granskih udruženja i regionalnih komora PKS.
U nastavku vam prenosimo neka od njih.Kako se prijavljujem za korišćenje mere odlaganja plaćanja poreskih obaveza?
Smatra se da poslodavac želi da koristi mere ukoliko podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima (Obrazac PPP-PD) za prihode iz radnog odnosa i u polju 1.4 – datum plaćanja unese datum plaćanja 04. januara 2021. godine. Privredni subjekti koji nemaju zaposlene koriste mere po samoj Uredbi, bez posebnog prijavljivanja.
Koji je rok da se prijavim za korišćenje mera?
• za sva tri meseca ukoliko odgovarajuću prijavu PPP-PD dostave do kraja aprila 2020.• za dva meseca ukoliko prvi put odgovarajuću prijavu PPP-PD dostave do kraja maja 2020.• za jedan mesec ukoliko prvi put odgovarajuću prijavu PPP-PD dostave do kraja juna 2020.
U prijavi PPP-PD u polju 1.4. datum plaćanja treba da se unese 04. januar 2021.
Da li zanatlije (paušalci) mogu biti korisnici mera?
Da. Zanatlije se smatraju preduzetnicima u smislu poreskih propisa, mogu da ostvare pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti, ukoliko ispunjavaju sve uslove propisane Uredbom.
Da li se mere odnose na udruženja i fondacije, sportske organizacije?
Da. Pravo na korišćenje mera imaju svi privredni subjekti (uključujući neprofitne organizacije) ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava.
Šta se dešava sa ljudima koji su prijavljeni na privremene i povremene poslove? Da li i oni imaju pravu na naknadu?
Poslodavac ne može da ostvari pravo na direktna davanja za lica angažovana po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima. Da li se direktne mere primenjuju i na zaposlene na određeno vreme, da li oni ulaze u ukupan broj zaposlenih i da li poslodavac treba da otkaže ugovor o radu na određeno vreme pre isteka roka?
Poslodavac može da ostvari pravo na direktna davanja i za zaposlene na određeno i za zaposlene na neodređeno vreme. 
Uredba ne obavezuje poslodavca da sa bilo kojim zaposlenim raskine ugovor o radu, ali predviđa da poslodavac gubi pravo na direktna davanja i fiskalne pogodnosti ukoliko pre isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene sa kojima je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji ističe pre 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja.
Ostala najčešća pitanja i odgovore možete pročitati u nastavku:

eKapija

You may also like