Mitrovačkim ugostiteljima predstavljen E turista

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je na temu novog načina funkcionisanja ugostiteljskih objekata i evidencije istih (Е turista) održan sastanak predstavnika lokalne samouprave i predstavnika seoskih domaćinstva i domaće radinosti.

Pravilnik o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka počinje da se primenjuje od 1. oktobra ove godine.

On definiše funkcionalnu organizaciju Centralnog informacionig sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista) po tematskim celinama: (1) evidencija ugostitelja; 2) evidencija ugostiteljskih objekata za smeštaj; 3) podaci o korisnicima usluga smeštaja; 4) kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj; 5) boravišna taksa; 6) izveštaji i analitika.

Pravilnikom je definisana i obaveza i način unosa podataka kako od strane ministarstva nadležnog za poslove turizma, tako i jedinica lokalnih samouprava.

Takođe, Pravilnik propisuje način vođenja evidencije korisnika usluga, podnošenje zahteva za kategorizaciju od strane ugostitelja, kao i obračunavanje boravišne takse.

“Lokalne samouprave su prepoznate kao važni partneri u implementaciji projekta E turista, a radi se o jednom centralnom informacionom sistemu, platformi koja ima za cilj pre svega suzbijanje sive ekonomije u oblasti turizma i ugostiteljstva, ali i podizanje konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije. Mi smo ovde danas okupili predstavnike ugostiteljskih smeštajnih objekata sa teritorije Grada Sremska Mitrovica kako bi smo im pre svega podelili šifre za korisničke naloge i omogućili im da se uloguju na na portal E turista, ali i kako bi smo im predstavili izmene u Zakonu o turizmu, Zakonu o ugostiteljstvu i kako bismo im uopšte objasnili novine u načinu funkcionisanja i evidentiranja njihovih subjekata”, rekao je zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice Petar Samardžić.

Koristi E turste su, prema rečima Samardžića, višestruke.

“Pre svega koristi od ovog projekta imaju ugostitelji, a u smislu da im je olakšano poslovanje, da su smanjene aministrativne procedure u poslovanju, da im je olakšana prijava i odjava turista. Rakođe, omogućeno im je podnošenje online zahteva za kategorizaciju objekata. Ono što je bitno jeste da koristi imaju i turisti, i to u smislu bezbednost, kvaliteta usluge i ono što je najvažnije dobiće smeštaj u legalnim ugostiteljskim objektima”, objašnjava zamenik.

Samardžić je dodao da koristi od E turiste imaju i lokalne samouprave, gradske institucije, turističke organizacije.

“Zahvaljujuću E turisti imaćemo svakodnevni uvid u bazu podataka ugostiteljskih smeštajnih objekata, takođe unapređeno statističko praćenje turističkog prometa, odnosno u realnom vremenu ćemo imati mogućnost da vidimo koliko je turista posetilo naš grad, čak i neke njihove karakteristike, kao što su starost, pol, iz kojih zemalja dolaze, koliko se zadržavaju. Sistem naplate poreza i boravišnih taksi će takođe biti unapređen”, kaže Samardžić.

Dragana Marelj, savetnik za turizam ističe da je ideja održavanja sastanka prenošenje informacija ugostiteljima kako bi im se pojednostavile procedure i način na koji će E turista funkcionisati.  

“Primena E turiste počinje od 1. oktobra i mislim da će ugostiteljima u velikoj meri olakšati način rada, to se pre svega odnosi na unos gostiju, gde su ranije morale da se vode knjige gostiju, a toga više neće biti, biće skraćena procedura adminitrativnih poslova, zahtev za kategorizaciju će se podnostiti online i slično. SUP koji je takođe u sistemu će imati uvid u strane i domaće turiste, dok će lokalne samouprave pratiti plaćanje boravišnih taksi”, objašnjava Marelj.

Na ovom sastanku su prisustvovali predstavnici kategorisanih i nekategorisanih objekata, tako da je savetnica iskoristila priliku da ih podseti da je rok da izvrše kategorizaciju, oni koji to još nisu učinili, 1. oktobar.

“Ono što je jako važno i što ugostitelji treba da znaju jeste da je Ministarstvo najavilo rigorozne kazne za one koji ne kategorišu objekte, za njih vlasnici neće biti u mogućnosti da dobiju bilo kakva sredstva Ministarstva s jedne strane, a s druge strane neće moći ni da uđu ni u sistem vaučera što se pokazalo kao jedna veoma važna stvar za sve ugostitelje”, kaže Marelj.

Ona ističe da će E turista predstavljati veliki pomak za turizam u Srbiji, jer će turisti dolaziti u legalne objekte, one koji imaju kvalitet i iza kojih stoji Ministarstvo turizma i jedinica lokalne samouprave. Ugostitelji će raditi bolje i efikasnije, a jedinice lokalne samouprave će lakše pratiti plaćanje njihovih obaveza.

Možda Vam se svidi i