Kroz „Projekat za odgovornu vlast“ sremskomitrovačke srednje škole do značajnih sredstava

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Na danas održanom aktivu srednjih škola Sremske Mitrovice predstavljen je „Projekat za odgovornu vlast“ iniciran i finansiran od strane USAID, a uz podršku lokalne samouprave.

Projekat će se realizovati u pet srednjih škola na teritoriji grada, sa ciljem unapređenja odgovornosti vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou.

Očekivani rezultati projekta su povećano učešće javnosti u donošenju odluka i nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave. Kroz podršku obezbeđenu od strane projekt, lokalne samouprave razvijaju mehanizme kako bi lokalne samouprave  funkcionisale na transparentniji i odgovorniji način.

Odsustvo poverenja i nedostatak aktivizma je hroničan problem u loklanim samoupravama. Građani nemaju dovoljno poverenja da lokalne vlasti žele da čuju njihov glas, a načini pozivanja građana  da učestvuju su često prevaziđeni i ne odgovaraju savremenom načiu života. Ti problemi su pristutni i kod mladih čiji se život sve više odvija u virtuelnom svetu.

U okviru projekta se realizuje aktivnost uključivanja učenika sredjih škola u budžetski proces. Cilj je da se sami učenici uključe i definišu projekte koje smatraju važnim za  unapređenje uslova rada  i boravka u školama, da se o predlozima glasa i na taj način izaberu projekti koji su najpotrebniji. Aktivnost se realizuje uz saradnju sa učeničkim parlamentima koji predstavljaju učenike svih razreda. Svi zajedno razmatraju koji su to projekti, poslovi, radovi najpotrebniji da se odrade i tako unapredi boravak i nastava u školi.

Predloge definiše parlament kroz debatu, razgovore sa učenicima i stavlja ih na glasanje. Učenici su ti koji sami treba da se izjasne šta je to što je potrebno u školi, da se glasanjem izbore da projekat koji je najpotrebniji pobedi i uvrsti se u budžet lokalne samouprave i bude realizovan. Učenici se upoznaju sa načiom funkcionisanja lokalne samouprave, donošenjem odluke o budžetu, upoznaju šta je to budžet. Potrebno je da učenici steknu poverenje u lokalnu samoupravu, da oni budu ti koji će kontrolisati realizaciju svog izabranog projekta. Upoznaju koje su to  zakonske procedure  koje moraju biti ispoštovane pre izvođenja radova na projektu.

Uključivanjem učenika u konsultacije o budžetu unapređuje se aktivizam mladih u lokalnoj zajednici i jača poverenje u demokratske procese neposrednog odlučivaja. Na taj način mladi se uče načinima na koje je potrebno i moguće da utiču i kontrolišu lokalnu vlast i čine je bližom građanima, njihovim interesima i potrebama.

Zahtev da se izabrani projekat uključi u budžetski proces se upućuje lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava u budžetu za narednu budžetsku godinu će opredeliti sredstva u visini od 500.000 dinara za realizaciju izabranog projekta od strane učenika. Cilj je da se ova aktivnost postane sastavni deo procesa pripreme odluke o budžetu.

Primer dobre prakse je Grad Sombor koji je ovu aktivnost sproveo prošle godine i zabeleženi su pozitivni rezultati kod učenika i predstavnika lokalne vlasti.

You may also like