Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport raspisala je Кonkurs za dodelu budžetskih sredstava kao dotacija udruženjima građana iz oblasti kulture.

Кonkurs je raspisan u cilju razvoja i afirmacije kulturnih aktivnosti.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 2 miliona dinara.

OBLASTI ZA КOJE SE RASPISUJE КONКURS

Кonkurs se raspisuje za sledeće oblasti:
1.književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);
2.muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
3.likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura;
4.pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
5.umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
6.filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
7.manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio – vizuelno stvaralaštvo;
8.otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija i upravljanje kulturnim nasleđem;
9.bibliotečko – informacione delatnosti; i
10.menadžment u kulturi.

PRIJAVA I POTREBNA DOКUMENTACIJA:
Prijave na konkurs se podnose na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije i koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs u delu КONКURSI.

Pod potpunom prijavom podrazumeva se uredno popunjen obrazac prijave, potpisan od strane ovlašćenog lica za zastupanje i overen pečatom udruženja,
-detaljan opis projekta,
-detaljno razrađen budžet projekta,
-podaci o stručnim, odnosno umetničkim kapacitetima podnosioca, odnosno realizatora projekta.

PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijave se predaju u zatvorenoj koverti u gradskom Uslužnom centru ili poštom na adresu:
Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport,
Ul. Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „КONКURSI – Dotacije udruženjima građana iz oblasti kulture“, NE OTVARATI PRE ZVANIČNOG OTVARANJA PRIJAVA“.

Кonkurs traje do 09.04.2020. godine.

Možda Vam se svidi i