Ko može da Vam zatraži ličnu kartu?

Od strane Ozon
0 komentar

Verovatno svi znate da ličnu kartu može da vam zatraži policija ili komunalna policija.

Komunalna policija može da Vas zadrži do dolaska policije ili sa Vas dovede do policijske stanice.
Osim policije i komunalne policije, postoji još dosta drugih subjekata koji vam takođe mogu zatražiti lična dokumenta, naravno ukoliko su za to ovlašćeni zakonom.

Danas postoji mnogo propisa koji ovlašćuju razne subjekte da vam zatraže lična dokumenta. 

Ono što je potrebno da uradite, ukoliko vam dokumenta zatraži neko osim policajca i komunalnog policajca, jeste da pitate na osnovu kog zakona to radi.

Dakle, prema ovim propisima i zakonima kao što su Zakon o sprečavanju pranja novca, dokumenta vam mogu zatražiti u banci, sudu, pošti, mogu i ovlašćeni menjači, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, osiguravajuća društva, preduzetnici i pravna lica koja vrše delatnost u prometu i zakupu nepokretnosti, brokersko dilerska društva, organizatori posebnih igara na sreću, ovlašćeni revizori, mobilni operateri, advokati, notari, hoteli…

Dokumenta vam mogu zatražiti čak i na trafici i u prodavnici i to na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, ukoliko je potrebno da radnik utvrdi da li ste punoletni.

Važno je da znate da niko nema prava da zadrži vaša dokumenta, pa čak ni policija. Takođe, subjekat koji vam traži lična dokumenta mora za to biti ovlašćen zakonom, a ne podzakonskim aktom.

Možda Vam se svidi i