Kako do jednokratne pomoći od 100 EUR? – Ministarstvo objavilo odgovore na najčešća pitanja

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo finansija objavilo je odgovore na najčešća pitanja građana u vezi sa prijavom za jednokratnu novčanu pomoć od 100 EUR. Prijava će, kako se navodi početi 15. maja i trajaće do 5. juna 2020, a biće moguća putem portala Uprave za trezor ili preko kontakt centra. Građani će pri prijavi dostaviti JMBG, broj lične karte i naziv banke kod koje imaju otvoren tekući račun.
Kako se navodi, pravo na pomoć od 100 EUR imaju punoletni državljani Srbije koji su 24. aprila imali aktivno prebivalište na teritoriji Srbije sa važećom ličnom kartom.

100 evra


Automatski za novčanu pomoć prijavljeni su svi primaoci penzija i novčane socijalne pomoć, a primaocima penzije smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti. Za ovu kategoriju isplata počinje 15. maja, dok će za ostale građane isplata početi 1. juna.
Ukoliko neko nema tekući račun potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun, koji će biti ugašen kad se novac podigne. U odgovorima se navodi i da nije moguće jednokratnu pomoć primiti na račun drugog lica.
Pravo na pomoć ostvaruju i građani kojima su lična dokumenta istekla tokom trajanja vanrednog stanja.
U odgovorima se navodi i da direktno preusmeravanje sa računa pomoći u humanitarne svrhe nije predviđeno, ali da to građani mogu učiniti posle podizanja gotovine. 
Odgovore na najčešća pitanja pogledajte u PDF u prilogu:

You may also like