Još jedno slobodno radno mesto u mitrovačkoj bolnici

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za jedno radno mesto.

Oglas je raspisan za radno mesto:

1.Farmaceutski tehničar – Odsek za farmaceutsku i zdravstvenu delatnost –Bolnička apoteka – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do povratka odsutne radnice sa odsustva sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja Medicinska škola, smer farmaceutski tehničar, položen stručni ispit.

Opis: obavlja recepturni i galensko-tehnički rad pod nadzorom farmaceuta. U delokrug njegovog rada naročito spada: – izrađuje galenske preparate i lekove koji ne sadrže supstance jakog dejstva niti toksihemanogena sredstva, samostalno izdaje lekove po trebovanju službi, i injekciona
trebovanja uz kontrolu farmaceuta. Smešta primljenu robu, vrši dopunjavanje defekata, pripremanje tipiziranih pakovanja. Vodi evidenciju o rokovima valjanosti lekova i ostale robe, vodi evidenciju o primljenim količinama, izdatim i stanju istih u Bolničkoj apoteci. Radi i druge
poslove iz svog delokruga po nalogu šefa Odseka i diplomiranog farmaceuta. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odseka i diplomiranom farmaceutu. Radno mesto sa povećanim rizikom.

Konkurs je otvoren od 09. do 16. jula, a više informacija na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You May Also Like