Još dva slobodna mesta u Opštoj bolnici

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za dva radna mesto.

Oglas je raspisan za mesta:

1.Spremač – spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Služba oftalmologije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja, sa punim radnim vremenom.
-Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Pomaže medicinskim sestrama – tehničarima oko prenosa bolesnika. Učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih. O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri, sestrama na odeljenju, odnosno načelniku sektora, kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

2.Pomoćni radnik – Služba tehničkih poslova – na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
-Izvršilac 1

Uslovi: završena osnovna škola.

Opis posla: svakodnevno čisti dvorište kruga bolnice, održava zelene površine, kosi travu. Za vreme zimskog perioda čisti u krugu bolnice sneg. Raznosi i skuplja oksigen boce sa odeljenja i nazad, zamenjuje transportnog radnika u kuhinji i u službi vešeraja, po potrebi. Obavlja sve transparentne poslove (utovar, istovar i premeštaj) za potrebe odeljenja i magacina. Radi i druge poslove iz svog delokruga po nalogu šefa, načelnika i pomoćnika direktora za tehničke poslove kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

Кonkurs je otvoren od 28.marta do 04. aprila, a više informacija o istom možete dobiti na zvaničnoj stranici Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You May Also Like