Izdavanje dozvola za kretanje tokom policijskog časa – pomoć u kući i viđanje deteta

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da će tokom vanrednog stanja, po ovlašćenju predsednice Vlade Ane Brnabić, u saradnji sa MUP-om kontrolisati i vršiti izdavanje dozvola za kretanje u vreme policijskog časa.

Potrebno je da se građani koji vrše uslugu pomoći u kući, a kojima je neophodna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa, zahtevom obrate Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, i dostave dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole. Kontakt telefon je: 022/623-788, mail adresa je negastarih@sremskamitrovica.org.rs.

Lica koja konačnom sudskom presudom regulišu viđenje deteta (preuzimanje i vraćanje deteta od jednog roditelja) potrebno je da se zahtevom obrate Centru za socijalni rad Sava, radi dobijanja dozvole. Kontakt telefoni su: 022/623-389 i 022/623-376, kao i mail adresa: csrsavasm@ptt.rs.

Nadležne institucije potom Ministarstvu rada formalno podnese obrazložen zahtev za obradu i navede ako postoji sudska presuda, koje zahteve nakon provere prosleđuje MUP-u radi izdavanja dozvola za kretanje.

Zahtevi se podnose telefonski, a potrebna dokumentacija šalje na e-mail (skenirana ili fotografisana mobilnim uređajima). Ukoliko sugrađani nisu u mogućnosti da zahtev podnesu elektronski, radnim danima od 07:00 do 12:00 časova mogu da se obrate na šalteru u zgradi bivše Direkcije za izgradnju Grada Sremska Mitrovica.

Preporuka i molba Štaba za vanredne situacije Grada Sremska Mitrovica jeste da to bude krajnja opcija podnošenja zahteva, kako bi se fizički kontakt sveo na krajnji minimum.

You may also like