Imenovani članovi nekoliko odbora

Sremska Mitrovica – Na danas održanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica pod tačkom 3. Izbori i imenovanja usvojeno je nekoliko rešenja.

Većinom odobrničkih glasova usvojeno je rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za društvene delatnosti Skupštine grada Sremska Mitrovica.

U Odbor za društvene delatnosti imenovani su:
-za predsednika
Slađana Milenović

-za zamenika predsednika
Nataša Milinković

-za članove
Tamara Milković
Jelisaveta Sanadrović
Ivan Veselinović
Milanka Šubatlija
Tatjana Ljubišić

Većinom odobrničkih glasova usvojeno je rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada Sremska Mitrovica.

U Odbor za kadrovska i administrativna pitanja imenovani su:
-za predsednika
Jovana Кaran

-za zamenika predsednika
Dalibor Ivanović

-za članove
Nikola Mitrović
Кristina Milovac
Vesna Crnobrnić
Vladimir Pavlović
Nikola Tejić
Miloš Brocić
Marko Torma

Većinom odobrničkih glasova usvojeno je rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za mandatno-imunitetna pitanja Skupštine grada Sremska Mitrovica.

U Odbor za mandatno-imunitetna pitanja imenovani su:
-za predsednika
Mirjana Miražić

-za zamenik predsednika
Nikolina Nosović

-za članove
Ivana Pejinović
Igor Urošević
Кatarina Vuletić

Većinom odobrničkih glasova usvojeno je rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti Skupštine grada Sremska Mitrovica.

U Odbor za urbanizam i stambeno-komunalne delatnosti imenovani su:
-za predsednika
Milan Marinković

-za zamenika predsednika
Slobodan Čikić

-za članove
Jovica Miladinović
Gordana Dostanić
Milica Jelovac
Milan Ćirić
Nikola Vučenović
Nikola Budošan
Stefan Vučić
Slavenka Mitrović-Lazarević
Svetozar Obradović

Većinom odobrničkih glasova usvojeno je rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za finansije Skupštine grada Sremska Mitrovica.

U Odboru za finansije imenovani su:
-za predsednika
Bojan Santovac

-za zamenika predsednika
Petar Кusić

-za članove
Mihajlo Stević
Branko Jakovljević
Predrag Mujkić
Jelena Jović
Novak Samardžić.

You May Also Like

One thought on “Imenovani članovi nekoliko odbora

Comments are closed.