DOPUNA MATERIJALA 18. decembra Skupština GRADA SREMSKA MITROVICA

Od strane Ozon
0 komentar

Odbornici Skupštine grada Sremska Mitrovica raspravljaće u petak, 18. Decembra, o budžetu grada za 2021. godinu.

Pred odbornicima gradskog parlamenta je donošenje i Odluke  o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima opštine Sremska Mitrovica i naknadama odbornika Skupštine opštine Sremska Mitrovica.

1. PREDLOG KADROVSKOG PLANA ZA ORGANE GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,

2. PREDLOG ODLUKE O PLATAMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANjIMA FUNKCIONERA, SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU, ODBORNIKA, ČLANOVA GRADSKOG VEĆA, ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA, RADNIH TELA ORGANA GRADA I ZAPOSLENIH,

3. IZVEŠTAJ O RADU DOMA ZDRAVLjA ZA 2019.GODINU,

4. STATUT APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA MITROVICA,

5. PREDLOG ZAKLjUČKA O POKRETANjU POSTUPKA O PRIBAVLjANjU NEPOKRETNOSTI

U JAVNU SVOJINU I OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE,

NEPOSREDNOM POGODBOM, PUTEM RAZMENE, UZ NAKNADU,

6. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA GRAĐANA U

OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,

7. PREDLOG ODLUKE O METODOLOGIJI FORMIRANjA CENE USLUGE POMOĆI U KUĆI ZA DECU, ODRASLE I STARIJE SA SMETNjAMA U RAZVOJU I NjIHOVE PORODICE.

Možda Vam se svidi i