Sremska Mitrovica – Međunarodni dan starijih osoba se u svetu i kod nas obeležava 1. oktobra, u skladu sa Rezolucijom 45/106 koju je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine, sa ciljem da se naglasi važnost prilagođavanja životnog okruženja potrebama i sposobnostima stanovnika trećeg doba. Nakon ove inicijative, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1991. godine, u skladu sa rezolucijom 46/91, usvojila principe Ujedinjenih nacija koji se odnose na starije osobe. Na Svetskoj skupštini o starenju 2002. godine usvojen je Madridski međunarodni akcioni plan za starenje kako bi se odgovorilo na mogućnosti i izazove starenja stanovništva u 21. veku i promovisao razvoj društva za sve generacije.

Tim povodom anas će u prostorijma Uruženja penzionera u Sremskoj Mitrovici sa početkom u 9 časova biti održano predavanja o principima pravilne ishrane kod starije populacije i o osteoporoz (predavač je lekar specijalista higijene ZZJZ), a svi prisutni moći će da provrere visinu krvnog pritiska i nivo šećera u krvi.

Ove, 2020. godine, obeležava se 75. rođendan Ujedinjenih nacija i 30. rođendan Međunarodnog dana starijih osoba. Takođe, 2020. godinu je obeležila pandemija COVID-19. Uzimajući u obzir da je rizik za obolevanje veći među osobama starije životne dobi, javnozdravstvene politike i programi su obuhvatili promotivne aktivnosti sa ciljem podizanja svesti o njihovim posebnim potrebama. Takođe je važno prepoznati odgovornost starijih osoba prema sopstvenom zdravlju i njihovu ulogu u fazama spremnosti i reagovanja na trenutnu i buduću pandemiju. Ova godina je takođe prepoznata kao „Godina medicinskih sestara i babica”. Međunarodni dan starijih osoba naglašava ulogu zdravstvenih radnika, posebno medicinskih sestara u pružanju zdravstvene zaštite starijoj populaciji i poziva na podizanje kapaciteta kako bi se obezbedila bolja podrška zdravstvenom sistemu.

Međunarodni dan starijih osoba promoviše Dekadu zdravog starenja (2020–2030) i razgovor javnozdravstvenih profesionalaca o pet strateških ciljeva Globalne strategije i Akcionog plana za starenje i zdravlje. Globalna strategija je dobro integrisana u sve Ciljeve održivog razvoja, a posebno u cilj 3: „Osigurati zdrav život i promovisati dobrobit svih u svim uzrastima”.

Ciljevi Međunarodnog dana starijih osoba 2020:

1.Upoznati stručnu i opštu javnost o strateškim ciljevima Dekade aktivnog starenja.
2.Izgraditi platformu za inovacije i promene, koja će omogućiti povezivanje ljudi i razmenu ideja.
3.Podržati zemlje u planiranju i realizaciji aktivnosti, na način da će svakoj zemlji stajati na raspolaganju veštine i alati koji će omogućiti kreiranje politike zdravog starenja.
4.Raspolagati kvalitetnijim podacima o zdravom starenju na globalnom nivou.
5.Podizanje svesti o posebnim zdravstvenim potrebama starijih osoba, njihovom doprinosu sopstvenom zdravlju i funkcionisanju društava u kojima žive.
6.Podizanje svesti o značaju zdravstvenih radnika i saradnika u pružanju zdravstvene zaštite starijim osobama, sa posebnim osvrtom na profesiju medicinskih sestara.
7.Izneti predloge za smanjenje nejednakosti u zdravlju starijih osoba među razvijenim zemljama i zemljama u razvoju.
8.Povećati razumevanje uticaja pandemije COVID-19 na starije osobe, zdravstvenu politiku i sistem zdravstvene zaštite.

Foto: wikimedia

Možda Vam se svidi i