Zaštita vodomera i kućnih instalacija u uslovima niskih temperatura

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ i ove zime podseća korisnike usluga preduzeća da tokom zimskog perioda može da dođe do smrzavanja i oštećenja vodomera, ali i unutrašnjih vodovodnih instalacija ukoliko nije obezbeđena adekvatna zaštita.

Potrebno je toplotno izolovati merne uređaje postavljanjem, preko vodomera, termoizolacioni materijal – stiropor, daske, staklenu vunu ili slamu.

Takođe i poklopci na vodovodnim šahtovima treba da budu dobro zatvoreni i da se ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima.

Treba povesti računa i o vodovodnoj instalaciji i preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se manje ili uopšte ne greju. Dvorišne česme bi trebalo isključiti, a dvorišne vodovodne instalacije isprazniti ili preventivno i blagovremeno zaštititi. U objektima u kojima nema potrošnje vode tokom zime preporučuje se zatvaranje dotoka vode i ispuštanje vode iz instalacija, kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja mernog instrumenta i cevi.

Ukoliko se preduzmu sve neophodne mere korisnici će izbeći prekide vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled smrzavanja cevi i vodomera, kao i troškove njihove sanacije.Prema gradskoj Odluci o vodovodu, korisnici su dužni da vode računa o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu i u samom objektu) i da spreče njihovo oštećenje.

Ukoliko dođe do havarije na njima, troškove sanacije snose korisnici.

Možda Vam se svidi i