Zakup državnog zemljišta na 1, 5, 10 i 30 godina. Javno nadmetanje 17. i 18. oktobra

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu za teritoriji grada Sremska Mitrovica je i zvanično objavljena, saopšteno je iz Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije.

Zemljište je oglašeno na period zakupa od 1, 5, 10 i 30 godina. Javno nadmetanje će se održati 17. i 18. oktobra 2019. godine.

Imajući u vidu da se u prethodnom periodu državno poljoprivredno zemljište davalo u zakup na kraći period, najčešće na godinu dana, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo odluku da se državno zemljište daje u zakup na duži vremenski period. Ovo je važno zbog toga što ubuduće poljoprivrednici planiraju poljoprivrednu proizvodnju na duži rok, ali i da se očuva i unapredi kvalitet državnog poljoprivrednog zemljišta i smanji mogućnost uzurpacije.

Sve informacije o državnom poljoprivrednom zemljištu u Godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (podaci o katastarskim parcelama, površinama, jedinicama javnog nadmetanja i drugo) i u Odlukama o raspisivanju javnog oglasa (početna cena, period zakupa, datum obilaska zemljišta, potrebna dokumentacija, rok i mesto za dostavljanje dokumentacije, datum javnog nadmetanja, jedinice javnog nadmetanja označene za investiciono ulaganje i davanje na korišćenje po početnoj ceni od 0 dinara i drugo) svih jedinica lokalnih samouprava, kao i drugi podaci, nalaze se na veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište http://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/.

Foto: freegreatpicture.com

You may also like