Sremska Mitrovica – U sredu, 24. aprila u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXXIV sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa „Hrana produkt“ deo radne zone Salaš Noćajski 2 u K.O. Salaš Noćajski,
2. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o postavljanju biste Milenku Bobiću,
4. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju Grada Sremska Mitrovica za 2019. godinu,
5. Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica
6. Predlog zaključka o određivanju nadležnog organa za davanje na korišćenje bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Sremska Mitrovica,
7. Prva izmena programa rada zavoda za zaštitu spomenika kulture za 2019. godinu,
8. Izveštaj o radu gradskog pravobranilaštva Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu,
9. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i