Za fasade 17 miliona dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Za uređenje fasada tri objekta na Trgu Žitna pijaca u Sremskoj Mitrovici lokalna samouprava izdvojiće 17 miliona dinara.

Radi se o objektima sa rednim brojevima 13, 22 i 24 koji su stavljeni pod zaštitu države, ali su u privatnom vlasništvu. Vlasnici objekata ne preduzimaju mere zaštite istih, a s obzirom da su oni od strane Кomisije za valorizaciju i ugroženost fasada objekata utvrđeni kao najugroženiji na Trgu, Grad Sremska Mitrovica je u budžetu izdvojio sredstva za radove na konzervaciji i restauraciji fasada pomenutih objekata.

Radovi će biti realizovani po Programu sprovođenja mera tehničкe zaštite na кulturnim dobrima u gradu Sremsкa Mitrovica u 2019. godini koji je usvojen na nedavno održanoj sednici Skupštine grada.

“Кao što smo u prethodnom periodu i najavljivali, pored toga što smo sredili iskopine na Trgu Žitna pijaca, bavićemo se i fasadama tu smeštenih objekata koje su od izuzetnog značaja ne samo za Grad Sremsku Mitrovicu nego verovatno i za celu Srbiju. Radi se o zaista specifičnim fasadama koje su izuzetno skupe, a nalaze se na objektima u vlasništvu privatnih lica koja nisu u stanju da njihovu konzervaciju i restauraciju sami isfinansiraju. S obzirom da su te fasade dosta oronule i da sada već ruže deo grada u kojem se nalaze, a da su objekti pod zaštitom države kao spomenici kulture, mi smo se odlučili da lokalna samouprava kroz jedan program finansira radove na njima. Neće samo vlasnici tih objekata uživati u sređenim fasadama nego praktično svi građani, ali i oni turisti koji budu došli u grad Sremsku Mitrovicu”, rekao je o fasadama gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader.

On je dodao da se nada da će radovi na fasadi na sva tri objekta biti realizovani u toku ove godine.

Prema rečima direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica Ljubiše Šulaje radovi koji će se izvoditi na fasadama su obimni i prilično zahtevni s obzirom na to da se na njima dugo nije radilo. Najvažniji objekat, prema njegovim rečima, svakako jeste rodna kuća prvog gradonačelnika Sremske Mitrovice Ćire Milekića.

Zakona o kulturnim dobrima propisano je da kada sopstvenik ne izvršava mere zaštite, ili ih ne izvršava s pažnjom dobrog domaćina, odnosno kad privremeno ili trajno napusti kulturno dobro tako da postoji opasnost da ono bude oštećeno ili uništeno, ministarstvo nadležno za poslove kulture može odrediti da se kulturno dobro preda fizičkom ili pravnom licu kao staraocu za sprovođenje mera zaštite kulturnog dobra, uz njegovu saglasnost, a članom 9 istog zakona predviđeno je da se sredstva za ostvarivanje zaštite i korišćenja kulturnih dobara obezbeđuju u budžetu, u skladu sa zakonom.

Možda Vam se svidi i